Pozvánka na akci Den obnovy lesa

Bohužel současné klimatické změny stále více přispívají ke kalamitě v lesnictví. Tato změna je nevratná. Naším cílem není změnu zvrátit, ale připravit naše budoucí generace na její důsledky. Proto již nyní Lesy ČR připravují akce, které zajistí vznik nových lesů. Zapojte se 19. října na 14 místech naší republiky do akce Den za obnovu lesa.

Zapojte se do akce Den za obnovu lesa, pomozte vytvořit nové prostředí pro budoucí generace (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

Unikátní celorepubliková akce se koná 19. října 2019 na 14 místech naší republiky. 

Co je smyslem akce?

Představit veřejnosti les, který už teď sázíme a v příštích letech budeme sázet. Les pro 22. století. Už tím, že někdo vysadí v 1 den byť jedinou sazenici, dá najevo svůj zájem o obnovu lesa i krajiny.

Co je „nový les“?

Druhově pestrý les zajišťuje originální mikroklima - zachová chlad a vlhko i při vysokých letních teplotách a bude příznivě působit na své okolí. Plochy sázíme tak, aby byly dřeviny vzájemně promíchané podle konkrétních půdních, vlhkostních a světelných podmínek. Jelikož má každý druh jinou dynamiku růstu, v budoucnu vzniknou pestré porosty o více patrech. V prosvětlených místech se postupně přirozenými nálety obnoví keřové a bylinné spodní patro z bezu, maliníku, ostružiníku, jeřábu či hlohu. To poskytne úkryt a potravu drobným živočichům a hmyzu, zajistí tolik potřebné mikroklima pro kořeny vyšších stromů, pomůže zpomalit vysychání lesní půdy a zadržet dešťovou vodu co nejdéle v lesním porostu.

Sázení stromků
Sázet se budou různé druhy stromů celkem na 14 místech naší republiky (Zdroj: Depositphotos.com)

Jak zajistíte, že sazenice neuschnou nebo že je nepoškodí zvěř?

Podzim je ideální pro zalesňování, ale samozřejmě vždy záleží na počasí, i na podzim může být sucho. Listnáče budeme sázet přímo do oplocenek nebo je poté oplotíme, případně provedeme podzimní nátěr proti okusu. O plochy osázené v rámci Dne se budeme starat stejně jako o ostatní lesy, na nichž hospodaříme.

Kolik hektarů chcete na akci zalesnit a kolik je připraveno sazenic?

V každé vybrané lokalitě máme připravenou jinak velkou plochu a jiný počet sazenic. Po akci údaje zveřejníme na www.sazimelesynovegenerace.cz. Nejde ale o žádné rekordy, kvanta hektarů, sazenic ani lidí… akce je symbolem veřejné podpory nového lesa i krajiny. Jde nám o víc, ale nechceme trhat rekordy.

Publikováno: 25. 9. 2019

Jsme členy mediální skupiny Prima