Co bychom neměli pálit v kamnech

Zatím se venkovní teploty drží na příjemných hodnotách, takže nepotřebujeme řešit topení a potřebné palivo. Ovšem s postupující zimou se mnohdy začne objevovat nad komíny domů šedý až černý dým, který nevěstí nic pozitivního. A sami to pak poznáme na ovzduší, které ztěžkne a špatně se nám dýchá. Ovšem toxické výpary vzniklé při spalování nevhodného materiálu mohou způsobit i závažné zdravotní problémy. Čím bychom tedy rozhodně neměli topit?

Hlídejte, co dáváte do kamen, vzduch dýcháme všichni stejný (Zdroj: Depositphotos)

Věděli jste, že úředníci mají možnost přijít zkontrolovat, čím topíte v kamnech, pokud vznikne podezření na vaše protizákonné jednání v tomto ohledu? Pálit komunální odpad v domácnostech je zakázáno zákonem. Než tedy vhodíme do kotle něco, rozmysleme se, jestli takovým činem neubližujeme i sami sobě. Toxické výpary, které se při pálení takového materiálu dostanou do ovzduší, dýcháme i my sami. 

Oheň ve starých kamnech
Do kotle patří jen předepsané palivo, tedy uhlí nebo čisté suché dřevo v nejrůznějším zpracování (Zdroj: Depositphotos.com)

Co tedy do kotle rozhodně nepatří? Jsou to především plasty, při jejich spalování uniká do ovzduší velké množství dioxinů. Dále to jsou zbytky z kuchyně a ze zahrady. Veškerý bioodpad patří do kompostu nebo směsného odpadu. Věděli jste, že i pálením barevných časopisů a letáků může do ovzduší unikat toxické látky? V tomto případě se jedná o těžké kovy, které obsahuje tiskařská barva. Nikdy do ohně neházíme staré baterie, barvy či dokonce staré léky, o pneumatikách nemluvě. Všechny tyto předměty je lepší odvézt na specializovaná sběrná místa, ať už to je v případě léků nejbližší lékárna, nebo třeba v případě pneumatik sběrný dvůr. 

Hořící pneumatika
Při hoření pneumatik uniká do ovzduší velké množství toxických výparů (Zdroj: Depositphotos.com)

Publikováno: 15. 10. 2019

Jsme členy mediální skupiny Prima