Výstava Rohanský ostrov: nový Karlín?

Výstava ukazuje proměnu bývalého vltavského ostrova na novou pražskou čtvrť v horizontu příštích dvaceti let. S budoucností Rohanského ostrova se mohou návštěvníci seznámit již od 15. října 2019 v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Rohanský ostrov - Nový karlín

Území Rohanského ostrova se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic a v současné době je tento bývalý přístav a skladiště poněkud zapomenutou částí Prahy.

Do budoucna se zde počítá s výstavbou nových bytových domů, pobřežní promenády s cyklostezkou a zároveň na samotném vltavském břehu vznikne jeden z největší parků v metropoli. 

Rohanský ostrov - Nový Karlín?
Rohanský ostrov - Nový Karlín? (Zdroj: Pořadatel)

Návštěvníci expozice se, jak už je v CAMPu zvykem, nejvíce informací dozví z unikátní 24 metrů široké projekce. Ta se za pomoci podrobné datové analýzy pokouší postihnout objektivní dopady a přínosy rozvoje území. Součástí výstavy bude také velký fyzický model v měřítku 1:1000 a dotykové obrazovky s informacemi o jednotlivých stavebních projektech. Návštěvníci se z nich dozvědí mj., jak bude řešeno parkování, kolik přibude v nových ulicích stromů, kde je v plánu postavit školu, pobřežní promenádu nebo cyklotrasu.

Rohanský ostrov - Nový Karlín?
Rohanský ostrov - Nový Karlín? (Zdroj: Pořadatel)

 

Publikováno: 17. 10. 2019

Jsme členy mediální skupiny Prima