Kůrovcová kalamita a palivové dřevo

Dne 24.10.2019 se konal důležitý kongres českých výrobců dřevních paliv. Řešil se zde problém současného přebytku smrkového dřeva v českých lesích, i stav našich lesů pro příští generace. Kongres zorganizovala Národní asociace Klastr Česká peleta. Diskuze se zúčastnilo přes šedesát zástupců všech relevantních oborů (zpracovatelé dřeva, majitelé pil, výrobci paliv, výrobci kotlů a kamen, topenáři, instalatéři, zkušebny i vysoké školy).

Kůrovcová kalamita představuje vážný problém v lesním hospodářství (Zdroj: Depositphotos)

Nejdůležitější závěry a fakta:

Palivové dřevo je kvůli kůrovcové kalamitě letos velmi levné, ceny klesly v některých krajích oproti loňskému roku o 30 - 40 %, cena za metr krychlový se pohybuje kolem 800 Kč. Kůrovec naopak cenově neovlivnil dřevěná paliva (pelety a brikety). Ty se totiž vyrábějí výhradně z piliny, která vznikne jako zbytková surovina na pilách. Domácí pily však byly díky poptávce ze stavebnictví plně vytíženy, ještě než se přemnožil kůrovec. Nejsou schopny nyní zvládnout více dřeva, přestože je ho v lesích přebytek.  

Kůrovcová kalamita
I takto může vypadat les napadený kůrovcem (Zdroj: Depositphotos.com)

Výrobce těchto dřevních paliv (pelet a briket) brzy čekají velké změny. Intenzivně se začínají zabývat vývojem technologií, které umožní zpracovávat i pilinu z buku, dubu, jedle nebo modřínu. Kůrovcová kalamita totiž přináší aktuálně přebytek smrkového dřeva, ale už za pár let bude smrk nedostatkovým zbožím. Čeští výrobci pelet a briket přitom dosud zpracovávali především smrk. Bukové, modřínové a další pelety zatím tvoří cca 10 % jejich výroby.

Výroba pelet
Výrobu pelet kůrovec nijak neovlivňuje (Zdroj: Klastr Česká peleta)

Příprava na léta bez smrku

Zatímco v krátkodobém horizontu se řeší především otázka, kde zpracovat kalamitní dřevo, aby nezůstávalo ležet v lese, v dlouhodobé perspektivě leží před českými dřevozpracovatelskými firmami i před výrobci dřevěných paliv jiná otázka. Jak se obejít bez smrku? Ať už se nyní podaří napadené smrky úspěšně vytěžit a zpracovat, nebo postupně uschnou, jedno je jisté - za pár let bude o smrk nouze. A na nových pilách se brzy budou místo smrku řezat buky, duby, jedly nebo modříny.

Kůrovcová kalamita navíc představuje bod zlomu v lesním hospodaření. Smrk má sice nejvyšší ekonomické výnosy, ale z dlouhodobého hlediska jsou monokultury pro lesníky riskantní. Chystá se tedy radikální proměna druhové skladby lesů, kdy smrky nahradí listnaté dřeviny a jedle, které jsou u nás původní.

Les-drevo-pelety
Jak to bude s peletami v budoucnosti? (Zdroj: Klastr Česká peleta)

Očekávané vymizení smrku představuje obrovskou výzvu - výrobci pelet i briket budou muset najít náhradu za smrkovou pilinu. Smrkové pelety zatím tvoří 90 % v Česku vyrobených pelet, zbývající desetina jsou pelety z piliny modřínové, bukové nebo z jiných listnatých dřevin.

Vyrobeno ve spolupráci s Klastr Česká peleta.

Publikováno: 25. 10. 2019

Jsme členy mediální skupiny Prima