Připomeňme si svátek Dušičky

Dušičkám předchází křesťanský svátek Slavnost všech svatých, který je slaven jak katolíky, tak ortodoxními křesťany. Na tento svátek navazuje svátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, které slaví spolu s některými dalšími západními hlavně Římskokatolická církev. Tento den, který je v naší zemi velmi rozšířen, připadá na 2. listopadu.

O Dušičkách navštívíme hroby, abychom zde položili kytičku a zapálili svíčku (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

Slavnost všech svatých se v západním křesťanství slaví 1. listopadu, východní křesťané první neděli po letnicích. Po nich následuje svátek Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, svátek zesnulých, Památka zesnulých, či nám známé Dušičky, které tedy připadají na 2. listopadu. V tento den je zvykem návštěva hřbitova, kde se zapálí svíčka, položí kytice či věnec a v tichosti se zavzpomíná či pomodlí za zemřelé.

Zapálené svíčky na hrobě
Zapalte za mrtvé duše svíčku, přidejte malou modlitbu (Zdroj: Depositphotos.com)

K tomuto dni se váže spousta tradic. Jednou z nich bylo naplnění olejové lampy máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Pekly se tzv. "dušičky" (také "kosti svatých"), pečivo ve tvaru kostí, kterým se obdarovávali pocestní. Svíčka se zapaluje pro vzpomínku a věčný život, ale také proto, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy. Naše babičky říkávaly, že svíčku na okno dávají proto, aby duše zemřelých našly cestu. Jiní zas věřili, že svíčku zapalují proto, aby se dušičky ohřály. Živá květina položená na hrob má symbolizovat víru ve věčný život, tedy přesvědčení, že život hrobem nekončí. Živá květina znamená obnovu.

Věnce na hrobě
Na hroby pokládáme květinové vazby a věnečky (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

 

Publikováno: 2. 11. 2019

Jsme členy mediální skupiny Prima