Nechte si poradit u povinné výměny kotlů

Kde načerpat informace, jak se právě vás dotýkají nové povinnosti výměny starých kotlů na uhlí, a zjistit, jestli na ně lze získat finanční podporu? Zajímá vás, jak na blížící se změny zareagovali výrobci se svými nabídkami? Poradí veletrh krbů, kamen a kotlů FOR THERM, který se od 6. do 8. února představí v souběhu s veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD. Na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA nebudou chybět rady odborníků, ale také široké portfolio výrobců

Letos byste měli stihnout vyměnit staré kotle za nové a ekologičtější (Zdroj: PVA EXPO Praha)

„Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, tedy poslední možné datum, do kterého si budou muset statisíce domácností a drobných provozoven vyměnit stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla,“ uvádí odborný portál TZB-info v úvodu ke stejnojmenné odborné oblasti v rámci oboru Vytápění. Počet domácností, ale i menších kotelen, kterých se tato povinnost týká, se stále pohybuje na úrovni okolo 300 tisíc, a to i přes velký zájem o podpůrný program Kotlíkové dotace, v jehož rámci jsou nyní každoročně vyměňovány desítky tisíc nevyhovujících teplovodních kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2.

Zářijový stavební veletrh FOR ARCH, na kterém bylo expozicí zastoupeno Ministerstvo životního prostředí včetně Státního fondu životního prostředí, potvrdil, že velké části domácností a provozovatelů starých kotlů není povinnost jejich výměny lhostejná. Lidé si opatřují informace pro svá rozhodnutí, jaký nový zdroj si zvolí.

Obnovitelné zdroje
Při výměně kotlů dbejte i na šetrnost k životnímu prostředí (Zdroj: PVA EXPO Praha)

Peníze v krajích mizí rychle, zájem mají i obce

Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu třetí vlny kotlíkových dotací. Zájem o dotace dalece převýšil 3 miliardy korun vyhrazených na kotlíkové dotace pro rok 2019 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů po dotacích na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací. Na výměnu domácího vytápění uvolní dalších 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám. Dotace jsou určeny na žádosti, které kraje přijaly do tzv. zásobníků projektů.

Náčrt
Každý dům vzniká nejprve na papíře (Zdroj: PVA EXPO Praha)

Výměna kotlů – koho se týká?

Někdy není provozovatelům zcela zřejmé, zda jejich kotel do povinnosti výměny spadá. V tomto jim, podle specialisty portálu TZB-info na problematiku výměn kotlů, nejlépe poradí tzv. odběrně způsobilá osoba OZO, veřejností nazývaná kontrolor kotlů, zjednodušeně řečeno odborník proškolený výrobcem kotlů. Každá domácnost provozující kotel na pevné palivo má povinnost si jej jednou za 36 měsíců pozvat a kontrolu nechat provést. V protokolu z kontroly si pak požadovanou informaci najde.

Již od 1. září 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán a starý kotel si tak musí vyměnit všechny domácnosti, i ty nízkopříjmové, aby se vyhnuly případným pokutám. Proto MŽP spustilo ve třech krajích i pilotní program bezúročných kotlíkových půjček. „Program umožňuje občanům v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji předfinancovat výměnu kotle. Díky tomu dosáhnou na nové, ekologičtější zařízení i nízkopříjmové domácnosti,“ uvádí ministr Brabec. Kotlíkové půjčky se administrují přes obce. Jejich efekt pro životní prostředí je navíc dvojnásobný. Vrácené peníze z půjček si obce totiž mohou ponechat a použít je na realizaci místních projektů, které povedou k dalšímu zlepšení. Do pilotního programu kotlíkových půjček se od jeho spuštění zapojilo 273 obcí, jen v Moravskoslezském kraji vstoupila do programu v podstatě každá druhá obec. Celkově si v programu kotlíkových půjček obce dosud řekly o 1,1 miliardy korun.

Pasivní domy
Podle novely zákona o stavebnictví je potřeba zajistit v domě zdroj tepla, daný legislativou (Zdroj: PVA EXPO Praha)

Za co starý kotel vyměnit?

Trh nabízí širokou nabídku moderních kotlů na pevná paliva splňujících nejpřísnější emisní požadavky a požadavky na účinnost plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel všech typů, tedy vzduch-voda, voda-voda, země-voda i vzduch-vzduch a také solárních kolektorů včetně fotovoltaických. Komplexní řešení pro konkrétní dům je dobré přenechat do rukou odborníka, protože velkou roli hraje dobré nadimenzování zdrojů, akumulace a regulace. Vzhledem k tomu, že většina domů v mezičase vyměnila okna, zateplila alespoň část fasády nebo střechu, nelze situaci řešit prostou výměnou zdroje se stejným výkonem, respektive je to promarněná šance na úspory.

Pasivní dům
Pasivní domy si umí vytvořit teplo samy (Zdroj: PVA EXPO Praha)

Specializovaný veletrh na krby, kotle a kamna FOR THERM v rámci doprovodných programů nabídne zájemcům z řad laiků klíčové informace ve formě přednášek a seminářů z oblasti vytápění tuhými palivy a biomasou. V jedinečném souběhu se uskuteční veletrh dřevěných staveb a konstrukcí FOR WOOD a veletrh FOR PASIV, který je zaměřen mimo jiné i na alternativní zdroje energie a vzduchotechniku. Návštěvník si tak přijde na kompletní nabídku z oblasti vytápění a nízkoenergetického bydlení. Více na: www.for-therm.cz.

Publikováno: 7. 1. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima