Nová kniha s názvem Ke stolu právě vyšla

Vychází kniha Ke stolu! editorky Pavly Melkové, která přizvala k pomyslnému stolu osmnáct osobností různých profesí a vedla s nimi debatu o městě. Úkolem každého z nich bylo vybrat jedno téma, které má na srdci, a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní. Nad tématy diskutovali například ekonom Tomáš Sedláček, psychiatr Radkin Honzák, výtvarník Krištof Kintera, spisovatelka Pavla Jazairiová či Marie Pětová, děkanka Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity. Knihu autoři pokřtí 21. ledna v 19 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Ke stolu! je název nové knihy, kde se známé osobnosti zamýšlejí nad rozvojem a životem v Praze (Zdroj: Ester Havlová)

Máte již novu knihu Ke stolu?

Ke stolu! vychází jako první titul nové edice Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) nazvané Debata. „Prostřednictvím knih chceme představit myšlenky, které se zabývají aktuálními otázkami dneška. Jejich texty by neměly zůstat pouze na papíře, ale stát se východiskem pro další živé debaty o Praze,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Editorka Pavla Melková, která je architektka, ale zároveň i teoretička a akademická pedagožka, v úvodu knihy vyslovuje pozvání ke stolu a přibližuje smysl setkání oslovených autorů – jaká témata a příležitosti rozvoje a života v Praze vidí pedagogové, architekti, filozof, historik, sociolog, developer, lékař, ekonomové, novinářka, výtvarní umělci, kněz, akademici, teoretička, děkanka a přírodovědec?

Melkova_0025
Pavla Melková, architektka, teoretička a akademická pedagožka (Zdroj: Ester Havlová)

„V průsečících jejich myšlenek postupně vyvstávaly překvapivé shody, které by mohly být inspirací pro veřejnou správu, plánovače, architekty, soukromé developery a investory, obyvatele Prahy a všechny ostatní, kteří chtějí řešit skutečné a aktuální problémy města tak, jak je vidí život,“ vysvětluje Pavla Melková. Pro psychiatra Radkina Honzáka je podstatný vliv města na naši psychiku. Výtvarník Krištof Kintera vidí jako důležitý vztah mezi člověkem, veřejných prostorem a uměním. Skrze základní kvality lidského života chápe město ekonom Tomáš Sedláček.

Honzak_0015
Pro psychiatra Radkina Honzáka je podstatný vliv města na naši psychiku (Zdroj: Ester Havlová)
Sedlacek_0028
Skrze základní kvality lidského života chápe město ekonom Tomáš Sedláček (Zdroj: Ester Havlová)

Mezi dalšími osobnostmi, které se do dialogu zapojily, najdeme respektovaného architekta Josefa Pleskota, filozofa a historika Petra Hlaváčka, urbanistu a akademického pracovníka Jana Jehlíka, architekty Michala Kohouta a Miroslava Cikána, teoretičku architektury Janu Tichou, ekonoma Radka Špicara, organizátorku kulturních událostí Denisu Václavovou, sociologa Ivana Gabala. Pozvání přijal i přírodovědec Jiří Sádlo, katolický kněz Benedikt Mohelnik či Paul Vincent Koch, Holanďan s českými kořeny, bývalý developer a investor.

Koch_0094
Paul Vincent Koch, Holanďan s českými kořeny (Zdroj: Ester Havlová)
Mohelnik_0088
Katolický kněz Benedikt Mohelnik (Zdroj: Ester Havlová)

Pavla Melková si dovolila in memoriam pozvat i architekta Dalibora Veselého. Již v minulosti se totiž vyjádřil k tomu, jak by měla v Praze vypadat ochrana jejího kulturního dědictví Autoři podebatují také na křtu knihy 21. ledna v 19 hodin v CAMPu. Řeč bude mimo jiné o tom, jak se může Praha poučit od vyspělých měst v otázce dostupného bydlení, zda i dnes můžeme stavět krásnou architekturu, nebo proč je dobře někdy bourat památníky či přejmenovávat ulice. Křest i debata jsou přístupné zdarma po předchozí rezervaci vstupu na GoOut.

Kinterovi_0010
Výtvarník Krištof Kintera vidí jako důležitý vztah mezi člověkem, veřejných prostorem a uměním (Zdroj: Ester Havlová)
Pleskot_0048
Respektovaný architekt Josef Pleskot (Zdroj: Ester Havlová)

Publikováno: 18. 1. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima