CAMP nově přístupný i pro hendikepované

Představte si instituci, ve které se všichni návštěvníci, včetně těch s postižením, cítí dobře. Jednoduše se orientují a pohybují v prostoru, rozumí zobrazeným informacím a mohou si naplno užít program. Právě tato představa se stala vizí CAMPu, Centra architektury a městského plánování, které je nyní přístupné také těm, kteří mohou mít obtíže s pohybem nebo orientací v prostoru, s vnímáním psaného textu, obrazu nebo zvuku. V Čechách bývá přístupnost běžně spojována s bezbariérovostí prostoru pro lidi s tělesným postižením. V pojetí CAMPu jde ale nejen o přístupnost budovy, ale také informací, programu a zapojení lidí, kteří v CAMPu pracují.

CAMP Centrum mohou nově navštívit i hendikepovaní lidé (Zdroj: CAMP)

Centrum architektury a městského plánování - CAMP

„Od prosince je CAMP přístupný fyzicky, informačně, programově i lidsky. Jsme připraveni přivítat také návštěvníky, kteří jsou nevidomí, s dyslexií, dále seniory, vozíčkáře nebo ty, pro které je čeština cizí jazyk. Nyní si v CAMPu mohou užít program naplno všichni Pražané,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Tým CAMPu na změnách pracoval více než 6 měsíců a inspiroval se také v zahraničí. Pařížské Musée du Quai Branly nechalo vytvořit interaktivní aplikaci pro neslyšící děti, do které se zamilovaly všechny děti bez rozdílu. Tate Gallery v Londýně zvládá nabízet všechny aktuální výstavy také s audiopopisem pro nevidomé. Newyorské Museum of Modern Art či pařížské Centre Pompidou mají ve svých týmech zaměstnance s postižením zodpovědné za přístupnost právě pro takové návštěvníky. Praha se tak díky CAMPu může zařadit vedle těchto měst, ve kterých tamní instituce a organizace myslí na všechny.

CAMP přístupnost
Pro neslyšící je připravena překladatelka (Zdroj: CAMP)

Mezi konkrétní kroky CAMPu patří úprava webových stránek, které jsou Deaf a blind-friendly, tzn. přeloženy do českého znakového jazyka a přístupné pro nevidomé. Infomateriály jsou k dispozici také ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Nově se připravují titulkovaná videa i audiopopisy základních informací o CAMPu pro nevidomé návštěvníky. Zjednodušil se příchod do budovy a pohyb po ní. Srozumitelná navigace provede návštěvníky celým CAMPem. Sály i kavárna jsou vybaveny indukční smyčkou. Program CAMPu je nabízen různými kanály tak, aby si jej mohl užít opravdu každý, a vybrané akce jsou tlumočené do českého znakového jazyka.

„Přístupnost však nespočívá jen ve fyzických úpravách. Velmi záleží také na zaměstnancích a jejich přístupu, proto byl tým CAMPu, od ředitele a produkce až po kustody a baristy, proškolen v komunikaci a asistenci s návštěvníky s různým typem postižení,“ uzavírá Adam Švejda, ředitel sekce veřejných vztahů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

CAMP přístupnost 2
CAMP vyšel vstříc všem, kteří mají jakkoliv ztížené společenské uplatnění (Zdroj: CAMP)

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy. CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Publikováno: 29. 1. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima