CEMEX Förderpreis Beton Central Europe

Výzkumní pracovníci i praktikové z České republiky, Německa a Polska mohou do 30. dubna 2020 posílat své inovativní projekty, které mají potenciál ovlivnit budoucnost betonu a cementových kompozitů ve stavebnictví. Společnost CEMEX vypsala odměnu pro vítěze soutěže Förderpreis Beton Central Europe 2020 ve výši 10 000 EUR.

Soutěž CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020 byla zahájena (Zdroj: CEMEX)

O výherci odměny rozhodne nezávislá porota složená z univerzitních pedagogů zabývajících se výzkumem stavebních materiálů. Předsedou poroty je Univ. Prof. Dr. Ing. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität Bochum, Německo.

„Soutěž Förderpreis Beton jsme založili ve snaze podpořit výrazné talenty z řad vědeckých pracovníků i praktiků ve stavebnictví. Vědeckou elitu budoucnosti bychom měli podporovat obzvláště v současné době, kdy naše odvětví čelí řadě výzev,“ vysvětluje Rüdiger Kuhn, předseda představenstva CEMEX Deutschland AG.

Společnost CEMEX prostřednictvím tohoto ocenění podporuje rozvoj výrobních procesů, zpracování a použití betonu a betonových konstrukcí. Účastníci soutěže musí navrhnout způsoby, jak zlepšit specifické vlastnosti materiálu, zvýšit kvalitu a snížit náklady na beton a betonové konstrukce. Hodnotí se také ekologické a technologické aspekty. K účasti jsou zváni výzkumní pracovníci i praktici ze stavebních firem, výrobních společností, výzkumných center, univerzit, zkušebních laboratoří a ústavů.

Společnost CEMEX vypsala odměnu pro vítěze ve výši 10 000 EUR (Zdroj: CEMEX)

Do soutěže se letos poprvé zapojí i zahraničí

Cena za technologický a vědecký přínos CEMEX Förderpreis Beton se těší mezi odborníky na technologie betonu velkému uznání, a stala se tak předním oceněním v oblasti výzkumu stavebních materiálů. V Německu společnost CEMEX tuto cenu uděluje jednou za dva roky již od roku 1984. Letošní 19. ročník soutěže CEMEX Förderpreis Beton má poprvé nadnárodní rozměr, a tak se původní název CEMEX Förderpreis Beton změnil na CEMEX Förderpreis Beton Central Europe. Rozšíření do České republiky a Polska odráží mezinárodní přístup společnosti CEMEX.

Mezinárodní charakter cen má dopad také na složení poroty. Vedle zkušených a uznávaných odborníků z německých univerzit se jako členy poroty CEMEX Förderpreis Beton Central Europe podařilo získat rovněž vynikající odborníky na stavební materiály z Polska a České republiky.

„Vynález tekutého kamene – betonu – je dle mého názoru jedním z nejvýznamnějších počinů naší civilizace, který umožnil její rozvoj. Věřím, že tato soutěž přispěje k lepšímu povědomí o významu betonu jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Zároveň umožní českým absolventům srovnání výsledků výzkumu v mezinárodním kontextu, a tím otevře nové možnosti pro vzájemnou další spolupráci“,říká doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D..

Členové poroty Förderpreis Beton Central Europe 2020: Univ. Prof. Dr. Ing. Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität Bochum, Německo (předseda poroty); Prof. Dr. hab. Ing. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polsko; doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Česká republika; Univ. Prof. Prof. h.c. Dr. Ing. Christoph Gehlen, Technische Universität München, Německo; Prof. Dr. hab. Ing. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko; Prof. Dr. Ing. Horst Michael Ludwig, Bauhaus-Universität Weimar, Německo; Univ. Prof. Dr. Ing. Viktor Mechtcherine, Technische Universität Dresden, Německo; Prof. Dr. Ing. Michael Raupach, RWTH Aachen, Německo.

Podmínky soutěže

Soutěžní projekt musí být vypracován v angličtině nebo v národním jazyce (češtině, němčině nebo polštině). Nesmí být starší než dva roky a musí být zpřístupněn odborné veřejnosti. Do soutěže se nemohou zapojit vyučující technických vysokých škol, univerzit a fakult aplikovaných věd. Vyřazeny jsou rovněž práce, v nichž jsou tito vyučující uvedeni jako spoluautoři. Organizátoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech rozdělit cenu mezi dva vítěze.

Vítány jsou zejména projekty zaměřené na praktické využití. K hlavní projektové dokumentaci je třeba přiložit návrh aplikace, tedy jak budou hlavní poznatky práce uvedeny do výroby, a to s přihlédnutím k produktům a službám společnosti CEMEX. Vítězný projekt a návrh aplikace představí jejich autor na vědeckých a technických akcích pořádaných společností CEMEX.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.cemex.cz/forderpreis-beton.

Chcete se zapojit do této soutěže?

Zašlete nám svůj příspěvek v digitální podobě do 30. dubna 2020:
CEMEX Deutschland AG | Peter Lyhs | Frankfurter Chaussee | D-15562 Rüdersdorf | Germany | peter.lyhs@cemex.com | Telefon: +49 33638 541220 | www.cemex.de

Publikováno: 15. 2. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima