Škody po vichřici a jak jim předejít

Před několika dny se naší republikou opět přehnalo několik vichřic, které v některých místech dosahovaly síly orkánu. Za sebou zanechaly velkou spoušť a škody na majetku. Připomeňme si, co dělat v takovém případě a jak se připravit na podobné rozmary počasí.

Vichřice dokáže napáchat mnoho škod (Zdroj: Depositphotos)

Vichřice - nepřítel našich domovů

Rozmary počasí v tuto dobu s nebývalou silou trápí nejen naše končiny, ale i celou Evropu. Vichřice, které až silou orkánu zasáhly některé naše oblasti, zanechaly spoustu škody. Strhané elektrické vedení, popadané stromy a větve, utržené střechy, zvednuté hladiny řek - to je jen malý výčet toho, co mnoho lidí v minulých dnech muselo řešit. Víte, co dělat ve chvíli, kdy se vichřice blíží a co dělat poté, co nás zasáhne a dojde ke škodě na majetku?

Zničený les
V lesích zůstanou po vichřicích opravdu obrovské škody (Zdroj: Depositphotos)

Prevence

 • Nenechávejte venku nic, co není připevněno (slunečníky, grily, květináče a truhlíky, kočárky, kola, zahradní techniku a další).
 • Zkontrolujte stav vaší střechy na domě a dalších budovách, které se nacházejí na vašem pozemku. 
 • Sundejte z oken a balkonů květináče, truhlíky a lehké dekorace.
 • Zajistěte pečlivě všechna okna a dveře.
 • V případě výpadku elektrického proudu mějte po ruce náhradní zdroj osvětlení.
 • Mějte doma dostatečnou zásobu potravin.
 • Pokud bydlíte v blízkosti vodního toku, předpokládejte zvýšenou hladinu a možnost vylití z břehů (zajistěte si únikovou cestu a těsnící materiál ke dveřím)
 • Mějte nabitý mobilní telefon a buďte v kontaktu se všemi blízkými.
 • Sledujte vývoj počasí (pokud nejde televize, mějte při sobě rádio na baterie).
Květináče
Květináče a truhlíky raději ukliďte do bezpečí (Zdroj: Depositphotos)

Když vichřice udeří

 • Nezdržujte se zbytečně venku.
 • Neschovávejte se v blízkosti stromů.
 • Neotevírejte okna a nevyklánějte se z nich.
 • Pokud nemusíte, necestujte autem ani dopravními prostředky.
 • Pokud dojde k přerušení dodávky elektrického proudu, připravte si náhradní zdroj světla.
 • Dojde-li ke škodě na vašem domě, vyčkejte v bezpečí, dokud se vichřice neuklidní.
 • Dbejte především na osobní bezpečí a bezpečí rodiny.
Porucha vedení
Vichřice strhne velmi často elektrické vedení (Zdroj: Depositphotos)

Co dělat, když vichřice odezní?

 • Zkontrolujte rozsah škod na domě či bytě, veškeré škody zaznamenejte pro pojišťovnu (fotografie, dokumentace).
 • Pokud máte na pozemku stromy, zkontrolujte jejich stabilitu a zda nevykazují známky poškození. Spadlé a zlámané větve a stromy odkliďte podle možností sami, jinak volejte hasiče.
 • Nedotýkejte se spadlých drátů elektrického vedení. Kontaktujte energetiky a nahlašte škodu.
 • Pokud u vás dojde v průběhu trvání vichřice ke zranění, nahlaste tuto událost své pojišťovně. Neprodleně vyhledejte lékařské ošetření.
 • Přerušení dodávky elektrického proudu může trvat i několik dní, buďte na tuto skutečnost připraveni. 
 • Zkontaktujte všechny členy rodiny a zkontrolujte, v jaké situaci se nacházejí.
Škodní událost
Škody na majetku nejsou výjimkou (Zdroj: Depositphotos)

Ne všichni mají při přírodních pohromách štěstí a nemusí vyváznout bez škrábnutí a bez škod na majetku. Buďte solidární a pomozte těm, kteří utrpěli vážné škody. Je to slušnost v rámci mezilidských vztahů, a pokud budete příště potřebovat pomoci vy, neobrátí se k vám nikdo zády.

Publikováno: 29. 2. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima