Kam se poděli mistři dávných věků?

Malířství je umění staré jako lidstvo samo. Již pravěcí lidé se zabývali výzdobou svých obydlí. Postupem času tak, jak se vyvíjelo umění, procházelo také malířství různými epochami, až nabylo své současné podoby. Podstata řemesla malířského spočívá v aplikaci barev na různé povrchy.

Malíři byli součástí lidstva od počátku (Zdroj: Depositphotos)

Historie malířství

Prvními uměleckými díly byly bezesporu již pravěké nástěnné malby. Po technologické stránce se sice jedná o zcela primitivní techniku malby, ale vzhledem ke stálému klimatu v jeskyních přežily takovou dlouhou dobu. Až vynálezem freskové malby vznikla vynikající technika, která dokáže zakonzervovat malbu na tisíce let.

  • Malířství v pravěku - Jedná se o prehistorické malby, které se zachovaly na stěnách i stropech v jeskyních. Takové jeskyně se nachází různě po celém světě. Z pravěkého umění se rozlišují dvě vývojové techniky. Jedná se o perigordskou školu a magdalénskou školu.
Pravěký malíř
Skalní malby pravěkých lidí (Zdroj: Depositphotos)
  • Starověké malby - největšího rozmachu získalo malířské umění ve starověkém Římě, které bylo ve svých prvopočátcích ovlivněno uměním řeckým a helénistickým. V pozdějších fázích svého vývoje bylo ovlivňováno především uměním z Egypta. Starší antické malířství je do značné míry realistické. Avšak pozdní vývoj tohoto umění je silně křesťanský. Z tehdejší doby se zachovaly nástěnné malby z Pompejí a Říma.
  • Středověk a malířství - toto období se rozdělilo na dva základní slohy:

- Románský sloh zaujímal 10. - 13. století. Umění malířské se v tomto slohu rozšiřovalo do zemí jižní, střední a západní Evropy. Malířství se v románském období vyznačovalo především freskami, které byly v kostelích velice běžné. Malby byly v té době nanášeny snad na všechna volná místa.

- Gotický sloh se stal typickým slohem vyspělého středověku. Zaujímá přibližně 13. a 14. století. Gotičtí malíři měli snahu o vyjádření postřehnout duševní život člověka.

  • Malířství novověku - tento sloh pojímá více uměleckých směrů.

- Renesance, což znamená vlastně znovuzrození klasického antického slohu. Tato epocha trvala od 14. do 17. století. Malíři se inspirovali antickými reliéfy. Do značné míry se stále udržuje náboženská tématika. Nově se v malířství setkáváme s pojmem např. krajina, portrét nebo zátiší. V malbách se začíná využívat perspektiva a trojrozměrnost.

 - Baroko označuje umělecký sloh, který dominoval evropskému umění v 17. století a prvních desetiletí století 18. Tento sloh byl často odsuzován jako projev zvráceného vkusu. Rozbíjí ucelenou formu renesančního umění, porušuje zákony rovnováhy a vnáší do kompozice neobvyklý pohyb. Barokní malířství čiší velkolepými mytologickými a alegorickými výjevy.

 - Rokoko je umělecký směr, který se začal projevovat jako styl šlechtických interiérů. Hlavním poznávacím znakem se stala symetrie. Představitelem tohoto umění jsou četné oltářní a freskové malby.

 - Klasicismus - tento sloh nalezl svou inspiraci v antice. Oproti baroku a rokoku se projevoval střídmostí a jednoduchostí.

Barokní malíř
Barokní malba na stropě (Zdroj: Depositphotos)
  • Malířství 19. století

- Romantismus - oblibou romantických malířů jsou nátěry ze středověku, objevovali kouzlo lidových pověstí a pohádek, nádheru přírody i krásu orientu.

- Secese - sloh 19. století. Hlavními znaky byla ornamentálnost, plošnost, záliba v barvách a estetické využití rozdílných materiálů. Typickým představitelem této doby byl Alfons Mucha.

  • Novodobé umění

- Impresionismus - umělecký směr z konce 19. století byl reakcí na ateliérovou malbu. Spíše než malba na stěnu zvítězilo malování v přírodě.

- Kubismus - avantgardní umění, kterému dominují geometrické tvary.

- Expresionismus - umění vzniklo jako protiklad impresionismu. Podstatným cílem je vyjadřování vlastních prožitků.

Kubismus
Původní kubistický obraz (Zdroj: Depositphotos)

Umění a malba se promítaly ještě v dalších uměleckých směrech. Ty však pro vývoj malířství nebyly tak zásadní.

Malířství bylo v minulosti bezesporu uměleckým řemeslem. Mistři cechu malířského nanášeli na stěny barvy stejně jako dnešní řemeslníci. Jejich výtvory však byly honosné a monumentální.

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)
Graffitti
Graffity na zdi jsou také druh umění (Zdroj: Depositphotos)
Malba na porcelánu
Dekorativní malba na keramice (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 3. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima