Produkty štukatérství

Produkty mistrů štukatérů jsou vidět na každém kroku. Svým umem, šikovností a pečlivostí utváří konečný vzhled každého obydlí. Vnitřní i venkovní stěny jsou produkty jejich odborné práce. A nejen to. Historické stavby mohou po staletí zářit a ohromovat všechny lidi světa, pokud projdou péčí opravdových mistrů svého oboru. Různé štukatérské prvky a repliky vzácných skulptur umí tito umělci vyrobit a vytvořit tak osobitý vzhled staveb.

Umělecké výtvory štukatérů jsou vidět na každém kroku (Zdroj: Depositphotos)

Um, šikovnost a pečlivost štukatérů se odráží na finální podobě budovy

Produkty štukatérství

Nejčastěji se štukatéři uplatní při stavbě nových budov, kdy dávají stavbám jejich finální vzhled.

Umělečtí štukatéři jsou schopni rekonstruovat historické budovy i vytvořit repliky fasádních prvků.

Štukovaný detail
Šikovný štukatér si umí poradit s replikou renesančních dekorací (Zdroj: Depositphotos)

Nanášení a úprava omítky

Existuje řada technik, které používají štukatéři při nanášení omítky na zeď.

Mnichovská omítka
Umělecké výtvory štukatérů jsou vidět na každém kroku (Zdroj: Depositphotos)
  • Roztírané spárovací malty - toto je nestarší technika úpravy zdi. Při zdění stěny stírá štukatér přebytečnou spárovací hmotu, která narůstá usazováním jednotlivých kamenů na sebe. Podle vzhledu můžeme rozlišit různé rovnání kamenů. Jedná se např. o zdi, kde jsou kameny z pohledové strany urovnávány do jedné roviny, nebo zdi ze sbíraných kamenů. Pro tyto zdi je charakteristická jejich nerovnost a nepravidelnost povrchu.
  • Nahazované omítky - jedná se např. o hrubé omítky. Ty vznikají nahazováním hrubšího a netříděného plniva v maltě. Naopak použitím prosátého písku k namíchání řidší malty vznikají omítky stékané, které byly použity u gotických staveb.
  • Další úpravou zdi je tzv. stržená omítka, kde po nahození stěny dochází ke stažení omítky lžící a hranou této lžíce se následně omítka srovná. 
  • Dále existují omítky přitažené. Jedná se o nejstarší úpravu hladkého povrchu, který se uhlazuje listem lžíce naplocho. Ještě větší hladkostí a rovinností se vyznačují omítky utahované.  
Omítka
Barevný štuk s ornamenty (Zdroj: Depositphotos)
  • Zatíraná omítka se provádí roztíráním malty a hlazením povrchu plstěnými hladítky. Tyto omítky se hladí dvakrát, neboť plstěná hladítka zanechávají stopu. Nejprve se omítka hladí nahrubo a posléze se uhladí do konečné podoby.
  • Kletovaná omítka je dvouvrstvá omítka z jemného zrna. Vzniká zhutňováním povrchu omítky tak, aby se voda přítomná v omítce částečně vytlačila na povrch. Následně se zaprašuje vápencem, mramorovou moučkou či křídou a vyhlazuje se kovovým hladítkem. Aby se získalo většího lesku a vyšší tvrdosti stěny, může se omítka po vyzrání napustit ještě lněným olejem.  
  • Vypichovaná omítka napodobuje kamennou zeď. Vypichování se provádí ručně za pomoci svazku husích brk nebo rákosu. Použít se může také konec proutěného koštěte.
Skulptura
Restaurátorská práce mistrů štukatérů (Zdroj: Depositphotos)
Umělecký štuk
Ozdobný štuk na omítce (Zdroj: Depositphotos)
  • Natahované omítky - jedná se o finální štukovou vrstvu, kterou se docílí rovného povrchu. Provádí se ve dvou vrstvách, kdy první vrstva je tzv. jádro. To mívá zpravidla tloušťku 15 mm. Na toto jádro se nanáší druhá vrstva štuková. Ta se nanáší v tloušťce 2 - 3 mm.
  • Stříkané omítky - tyto omítky mají zcela jinou strukturu a provádí se rovnoměrným postřikem řídké malty na jádro.
  • Sgrafitové omítky - jedná se o povrch, který se vyřezává nebo vyrývá. Vytváří se tak různé obrazce či ornamenty. Nejčastěji jsou to tzv. psaníčka. Pravidelné ornamenty, které vytváří na fasádě plastický dojem. Sgrafitové omítky se provádí buď jednovrstvé, nebo dvouvrstvé. Při vytváření ornamentu je důležitý sklon kresby. Nesmí totiž zadržovat vodu, která musí volně odtékat.
Sgrafitto
Ručně vytvářená "psaníčka" na štukované omítce (Zdroj: Depositphotos)

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)
Hlazení
Vyhlazování omítky kovovým hladítkem (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 10. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima