Pokrývačské řemeslo má svou budoucnost

V současné době je nedostatek kvalifikovaných pokrývačů, především co se týká realizace složitých střešních tvarů nebo používaných technologií, jako je např. prejzová krytina do malty, dřevěný šindel či břidlicová krytina. Současná doba nahrává jednodušším zakázkám a produktům, které zvládnou i nekvalifikovaní řemeslníci.

Kvalitní střecha chrání naše domovy před nepřízní počasí (Zdroj: Depositphotos)

Současnost pokrývačského řemesla

Současní pokrývači by měli umět posoudit vhodný podklad pod krytinu a jeho případnou výměnu. V případě, že se jedná o výměnu několika latí, provedou opravu sami pokrývači, ale v případě, kdy je rozsah škod větší, spolupracují s tesaři. Dále jsou schopni dopravit potřebný materiál na střechu a krytinu si urovnat do příslušných řad. Není jim cizí ani řezání a štípání střešní krytiny, pokud je potřeba jejich rozměry jakkoliv upravit. Stejně jako míchání malty, pokládání, upevňování a spárování krytiny i izolačního materiálu. Veškeré spoje, podpory a okraje se musí zafixovat a utěsnit.  

Betonové tašky jsou levnější variantou tašek pálených (Zdroj: Depositphotos)

Mistři svého řemesla si hravě poradí s pokrytím tvarových štítu, a to i barokních či renesančních. Nejsou jim cizí ani zdiva vikýřů, bran nebo komínových hlavic. Jejich náplní práce je pokrývání střech ať už se jedná o jednoduché střechy rodinných domů, střechy zvláštních např. kuželových či jehlanových tvarů, střechy umělecké nebo i historické. Běžně provádí také rozebírání krytiny při případných opravách nebo údržbě.

Pálená taška
Kromě klasické krytiny musí pokrývač umět sesadit i rohy a zakončení (Zdroj: Depositphotos)

Z důvodů zjednodušení pokládky střešní krytiny se dnes používají převážně suché technologie. Součástí dodávky je v současné době i nepřeberné množství doplňujících prvků jako je např. krajová či půlená taška. Pokládka střechy se tak stává stavebnicí. Montáž je snadnější a rychlejší.

Pokrývačské firmy i samotní projektanti budov musí mít v podvědomí principy správného odvětrávání podstřeší. Při instalaci střechy se proto využívají různé druhy podstřešní fólie, avšak velmi důležitý je jejich správný výběr i samotná montáž.

Pokrývač
Práce pokrývače vyžaduje sílu, odvahu a zručnost (Zdroj: Depositphotos)

V poslední době jsou velmi oblíbené šikmé střechy u novostaveb, na které se používá převážně drážková krytina díky své variabilitě i ceně. Luxusní stavby pak mívají krytinu z břidlice, nebo se používá krytina s prejzy. Při rekonstrukci historických nebo památkově chráněných budov se vždy využívají specializované firmy, které zaměstnávají kvalifikované řemeslníky.

Historická budova
Také historické budovy potřebují kvalitní střechu (Zdroj: Depositphotos)

Jako střešní krytina se dnes hodně používá také plech nebo různé živičné lepenkové pásy. Tyto pásy se vyrábí z fólie, tkaniny či papíru. Jedná se o vrstvený materiál, kde jednotlivé vrstvy jsou k sobě lepeny živicí nebo asfaltovými pojivy. Jejich pokládka je velmi rychlá, ale životnost není tak vysoká jako např. u tašek z betonu nebo pálené hlíny.

Živičné lepenkové pásy představují rychlou renovaci střechy (Zdroj: Depositphotos)

Kvalifikovaný pokrývač musí být fyzicky zdatný a nesmí trpět závratí. Svou práci vykonává na střechách různých typů i tvarů a nevyhne se ani proměnlivosti počasí. Každoročně by měl absolvovat školení ohledně práce ve výškách a samozřejmě i zdravotní prohlídku. Důležitým a potřebných předpokladem dobrého pokrývače je tedy fyzická i tělesná zdatnost, ukázněnost, rychlost, reakce, dobrý zrak i sluch a schopnost pracovat v týmu. Bezpochyby je velmi důležitý také fakt, že si tento řemeslník musí umět spočítat plochu střechy a spotřebu materiálu, proto by měl být i dobrým počtářem.

Pokrývač
Ukázka práce pokládky střešní krytiny (Zdroj: Depositphotos)

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)

Publikováno: 13. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima