Pomoc České republice zasažené koronavirem

Výrobce a distributor OOPP má v úmyslu využít svých nadstandardních vztahů s čínskými dodavateli a zajistit dodání dostatečného množství respirátorů, roušek, jednorázových oděvů a rukavic do České republiky, ve snaze pomoci zastavit šíření onemocnění COVID-19.

Pomoc České republice zasažené koronavirem (Zdroj: CERVA GROUP a.s.)

CERVA GROUP, a. s. je již od roku 1991 symbolem bezpečnosti a pohodlí při práci. Stará se o zdraví lidí na pracovišti a v současné době cítí povinnost pomoci i České republice, která se podobně jako celá řada dalších zemí potýká s šířením onemocnění COVID-19.

Společnost udržuje už více než dvě desítky let nadstandardní obchodní vztahy s partnery v Číně, kteří jsou mimo jiné výrobci ochranných pomůcek - respirátorů, roušek a jednorázových ochranných prostředků (rukavice, obleky). CERVA GROUP a. s. by ráda využila těchto kontaktů a pomohla vládě České republiky získat co možná nejvíce vhodných ochranných prostředků k boji proti onemocnění COVID-19. V následujících hodinách a dnech budou s urgencí osloveni jak stávající výrobci, kteří v současnosti tyto ochranné prostředky dodávají, tak i řada nových, aby byla zajištěna doprava dostatečného množství ochranných prostředků pro každého, kdo tyto prostředky bude potřebovat.

Společnost, která plní náročný úkol a chrání lidské zdraví, nechce v současné složité situaci pouze přihlížet, záleží jí na ochranně lidského zdraví i všech českých spoluobčanech. Vedení CERVA GROUP a. s. si uvědomuje, že má díky své dlouhé historii česko-čínských vztahů velké možnosti, jak České republice pomoci. Doufá, že se v krátké době podaří dopravit do České republiky dostatečné množství nutného vybavení, které pomůže zamezit šíření současné zdravotní hrozby.

Současná situace sice není snadná, ale není beznadějná, pokud se budeme chovat všichni zodpovědně, věříme, že i s drobným přispěním CERVA GROUP se podaří tuto bezprecedentní hrozbu zvládnout.  

Publikováno: 22. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima