Pavla Pivoňková vyzkoušela řemeslo v Irsku

Stáže v cizině dnes nejsou již nic neobvyklého. Přesto absolvovat výukový program pro budoucí truhláře v Irsku je něco, co obohatí každého řemeslníka. I když účastník z počátku vůbec netuší, co ho čeká. Díky zapojení SOŠ Uměleckořemeslné do projektu Erasmus+ mají studenti možnost získat neocenitelné zkušenosti ve svém oboru.

Díky stáži mají studenti možnost vyzkoušet si řemeslo v jiné zemi (Zdroj: SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.)

Ještě jsem plná dojmů z uplynulého měsíce v Irsku. Díky zapojení naší školy, SOŠ Uměleckořemeslná s.r.o., do projektu Erasmus+, jsem měla úžasnou možnost vyjet na čtyřtýdenní pracovní stáž do irského města Sligo.

Mně, jako umělecké truhlářce, zajistili místo v zakázkovém  truhlářství, který se specializuje na vestavné skříně na míru – TEGRE Sliding Wardrobes. Firma má několik showroomů, v nichž se zákazníky vytváří návrhy na jejich nábytek. Ten je pak zhotovován v několika firemních truhlárnách. Naše dílna byla na okraji města a měla dva stálé zaměstnance. K nim jsme na čtyři týdny přibyli já a spolužák Matyáš, umělecký sklenář. 
Postupně jsme se naučili, jak montovat podle výkresů nábytek. Mladší ze zaměstnanců měl na starosti manipulaci s materiálem (lamino – LTD) a jeho formátování na správně rozměry. Takto připravený materiál pak předal mně. Mým úkolem, často ve spolupráci s Matyášem, bylo sestavit jej do finální podoby. To znamená spojit jednotlivé kusy tak, aby vznikl konečný produkt, který bude zabalen, naložen na dodávku a odvezen k zákazníkovi. 

aku šroubovák v akci
Je dobré vyzkoušet si praxi v plném provozu firmy (Zdroj: SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.)

Jak se takový nábytek montuje?

Nejdříve jsem za pomoci vrutů a aku šroubováku smontovala korpus. Poté jsem si připravila zásuvky – dno a čtyři boky jsem sestřílela dohromady pneumatickou sponkovačkou. K základu zásuvek jsem vruty připevnila pojezdy – kování, které zajišťuje plynulý pohyb zásuvek. Protější kusy pojezdů jsem přišroubovala se správnými rozestupy na vnitřní stranu boků korpusu. Šuplíky jsem zasunula na svá místa a pokročila k namontování čel. Čela se k zásuvkám připojují taktéž vruty. Je třeba si velmi pečlivě zkontrolovat, že svislé hrany čel na sebe perfektně navazují a že vodorovné spáry mezi čely jsou všechny stejně velké. Tím je dosaženo estetické hodnoty výrobku. 

Co stáž účastníkům přinese?

Díky stáži jsem si tedy mohla rozšířit truhlářské obzory a nahlédnout do tohoto typu výroby, který jsem doposud znala jen teoreticky a částečně. Naučila jsem se také pracovat s moderním nábytkovým kováním.
Obrovskou součástí stáže byla samozřejmě angličtina. Tu jsem se naučila používat jak během práce, tak při běžném životě. V práci jsem přijímala pokyny, kladla doplňující otázky a komunikovala při spolupráci s kolegy. V běžném životě jsem si vše potřebné musela domluvit v angličtině, a bylo velmi příjemné zjistit, že to zvládnu. Irové jsou mimořádně milí, vstřícní a trpěliví, takže komunikace v rodině, v agentuře, v obchodech, dopravních prostředcích atd. probíhala vždy bez problémů. 

Během stáže jsme byli ubytovaní v místních rodinách. Já byla ubytovaná se třemi dalšími spolužáky v domě paní Eileen Mulcahy. Měla jsem svůj samostatný pokoj. Eileen se o nás starala, snídali jsme u ní, dostávali připravené sendviče k obědu a vařila nám teplé večeře. Za měsíc jsme se spřátelili, koncem pobytu jsme jí také uvařili českou večeři, poseděli si a popovídali. Vzájemně jsme si nabídli ubytování v případě opětovné návštěvy Sligo, nebo při Eileenině výletu do Prahy. 

Jak trávit v cizím městě volný čas?

Krásnou součástí stáže je volný čas. Agentura pro nás organizovala víkendové výlety. Irská příroda je nádherná, zelená a šťavnatá a my mohli navštívit útesy Slieve League, pobřeží Atlantického oceánu, les i horu Knocknarea s hrobkou legendární královny bojovnice Maeve. Vzali nás také na výlet do hlavního města Dublin, kde nám zajistili prohlídku a nechali volný čas. 

Ve všední dny po práci jsme měli možnost projít si přístavní město Sligo, které je mimořádně krásné. Bylo založeno v zálivu při ústí řeky Garavogue, mezi dvěma horami, opředenými legendami. Ve městě jsme navštívili opatství ze 13. století a také jsme se vypravili kousek za město do vsi Carrowmore, kde je množství zachovaných megalitických hrobů. Měli jsme také štěstí, že v době našeho pobytu proběhl hudební festival, při kterém v množství místních hospůdek každý večer hraje živá hudba, někdy opravdu tradiční irská, s houslemi a harmonikou. 

Irská příroda je nádherná, zelená a šťavnatá
Agentura zajistí i volnočasové aktivity, třeba víkendové výlety (Zdroj: SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.)

Odjezdu na stáž předcházela jazyková příprava.  Z části proběhla ve škole, kde jsme se připravovali na možné situace, ve kterých se ocitneme, například cestování veřejnou dopravou, návštěva restaurace, návštěva lékaře… Také jsme si připravovali specializovanou slovní zásobu pro naše obory a seznamovali se s irskými reáliemi. Druhá část jazykové přípravy proběhla online v systému OLS, který je poskytován programem Erasmus+. Tam jsme jednak absolvovali výuku, hlavně jsme ale prošli vstupním a výstupním testem naší úrovně angličtiny. Díky stáži se moje angličtina zlepšila o jednu úroveň. 

Co říct závěrem?

Vnímám jako velké štěstí, že jsem se mohla stáže zúčastnit. Je to pro mne velká životní i pracovní zkušenost. Navíc byly veškeré nutné výdaje jako letenky, doprava, ubytování i stravování hrazeny z grantu. Mohla jsem si vyzkoušet život v Irsku, zakusit místní atmosféru, zvyky, přístup k životu a k práci. Nesmírně milé bylo, když mi firma nabídla, že pokud bych v budoucnu měla zájem, rádi mne zaměstnají. Mnohdy jsem si zase s místními lidmi popovídala o podobných historických zkušenostech Irska a Česka. Opravdu zajímavé bylo i vnímat jejich prožívání aktuální situace kolem tématu Brexitu, které se jich přímo dotýká. 
Sligo jsem opouštěla s pocitem, že se jistě znovu vrátím, ať už pracovně nebo rekreačně.

Článek je připraven ve spolupráci:
Střední odborná škola uměleckořemeslná
 - škola s tradicí, ve které je 10 jedinečných uměleckých řemesel. Možnost pro ty, kteří chtějí zhotovovat rukodělné výrobky starými postupy nebo restaurovat historické památky.

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)

Publikováno: 24. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima