Kamenictví zahrnuje celou škálu činností

Kamenické řemeslo se zabývá těžbou i zpracováním kamene. Jedná se o jedno z nejstarších, avšak i v dnešní době stále populárních odvětví průmyslu. Rostoucí zájem o přírodní materiály a kvalitně odvedenou práci láká mnoho lidí využít služeb těchto řemeslníků. Zvýšeného zájmu se kameníci těší nejen při zvelebení interiéru v podobě různých obkladů z kamene, nebo pracovních desek, ale i estetický a vkusný exteriér je stále častější poptávkou po jejich odborné kamenické práci.

Zvýšený zájem o přírodní materiály nenechá zaniknout kamenické řemeslo (Zdroj: Depositphotos)

Současnost kamenictví

Kamenictví pobírá širokou škálu činností a zaměření jednotlivých mistrů svého oboru. Vzhledem k tomu, že tito řemeslníci nejsou všeumělové, specializují se na jednotlivé činnosti s touto profesí spojené. Někteří pouze těží kámen, nebo jej dále zpracovávají, ale patří sem i řemeslníci, kteří surovinu kupují, dále opracovávají a své hotové výrobky spojují v jiný celek. Také hřbitovní architektura spadá do umění kameníků.  Opomenout nesmíme ani speciální podobor, čímž je kamenosochařství či odborníky na restaurátorské prvky a údržbu kamenných dílců.

Kamenné obložení
Kamenické práce zvelebují exteriér našich obydlí (Zdroj: Depositphotos)

Těžba a dolování kamene

  • Shrnování - jedná se o podkopávání skalního masivu. Ten se následně sesune, nebo se postupně odlamuje po vrstvách, a to zdola nahoru. Toto se používá v oblastech, kde mají horniny velký sklon a většinou se jedná o oblasti výskytu žuly nebo vápence.
  • Stupňovité v patrech - tento způsob dolování je velice podobný shrnování s tím rozdílem, že se kámen při sesunutí odlamuje shora dolů. Používá se v oblastech s více vodorovnými, nebo jen mírně šikmými vrstvami horniny, jako je např. u pískovce či v žulových lomech.
  • Podštolování - toto dolování kamene je celkem finančně náročné. Kamenné bloky se dolují pomocí pravoúhlé sítě štol a podpěrných kamenných pilířů.
Kamenný lom
Lom na mramor (Zdroj: Depositphotos)

Řezání surovinových bloků

Vylomený blok získaný při těžbě kamene se musí rozdělit na menší desky či kvádry. Ty se pak dále opracovávají. Na dělení kamenných bloků se používají různé typy pil.

  • Listové pily - používají se pily s ocelovým plátem. Ten může být buď hladký, nebo ozubený. Odborně se těmto pilám říká katr. Pily s hladkými listy musí být při řezání vybaveny řezacím prostředkem, litinovou drtí, vápennou kaší a vodou. Používají se především pro řezání desek z vyvřelých hornin, tedy tvrdých kamenů. Pily ozubené jsou vybaveny diamantovými tělísky. Ty jsou připájené přímo na zubech a mají mnohonásobně vyšší odolnost proti opotřebení. Existují listové pily s kývavým pohybem pilového rámu, které se používají převážně pro řezání žuly a listové pily s přímočarým vratným pohybem rámu. Tyto pily se používají při řezání pískovce, mramoru a vápence.
  • Lanové pily - tyto pily jsou vybaveny ocelovým lanem s diamantovými tělísky a dokážou pracovat ve dvou osách. Jsou vhodné pro řezání všech druhů materiálu.
  • Kotoučové pily - jedná se o nejrozšířenější druh řezacího nástroje, který je vybaven ocelovým kotoučem, kde jsou po celém jeho obvodě naletované diamantové segmenty. Tyto pily se používají především pro řezání masivních bloků, které se dále zpracovávají.
Dlažební kostky
Tvorba chodníku z dlažebních kostek (Zdroj: Depositphotos)

Strojní opracování a tvarování

  • Broušení a leštění čelních ploch - jedná se o úpravu ploch desky. Používá se brousící stroj, jehož kámen je umístěn na pracovním stole, a to ve vodorovné poloze. Broušením se srovná celá plocha a zahladí se tím i viditelné stopy po předchozím opracování. Pro broušení se používají různé typy brusných tělísek s průmyslovými diamanty. Důležitá je jejich zrnitost.  Některé desky se mohou dále upravovat tvarováním nebo zaoblením hran. Existují i celé výrobní linky, které se však používají pouze pro sériovou výrobu typizovaných desek. Vzhledem k speciálním požadavkům jednotlivých zákazníků, jsou v současné době spíše používány jednotlivé brousící stroje.
  • Formátování - jde o rozřezávání jednotlivých vybroušených a vyleštěných desek na předepsané rozměry. Používají se k tomu kotoučové pily. Diamantové řezací kotouče s vhodným ozubením umožňují velice přesné řezy.
Mramorová deska
Řezání mramorové desky kotoučovou pilou (Zdroj: Depositphotos)

Povrchové úpravy ploch

  • Ruční povrchové úpravy - tyto úpravy jsou prováděny tradičními nástroji, jako jsou např. špičáky, dláta, permlice, zubáky či rýhovačky. Jedná se tedy o nástroje, které jsou běžně používány při práci s opracováním kamene. Kromě těchto běžných a tradičních pomocníků se objevují i nástroje dávno zapomenuté a v dnešní době nepoužívané. Jsou jimi např. ploché či zubaté sekyrky
  • Strojní povrchové úpravy - jedná se o opracování různých druhů ploch řezaných, broušených i leštěných. Tímto způsobem se lícní plochy mohou např. rýhovat, špicovat, termicky opalovat plamenem nebo otryskávat abrazivem.
Mramor
Leštění mramorového stolu (Zdroj: Depositphotos)

Kameníci mohou vyrábět svá díla a dávat jim přímo jejich konečnou podobu. Existují však i masivní kamenické výrobky, které se osazují přímo do hrubé stavby a vytváří se jimi nosná konstrukce staveb.

Kameníci pracují nejčastěji v kamenických dílnách, ale samozřejmě mohou nastat i situace, kdy jsou tito řemeslníci nuceni pracovat venku. Jedná se například o instalaci či úpravu kamenických výrobků. Jejich předpoklady jsou dobrá fyzická odolnost i velká síla. Opomenout však nesmíme požadavky na zručnost a dobrou prostorovou představivost. Tito odborníci musí bravurně ovládat nástroje potřebné ke své práci, jak nástroje ruční, tak i stroje. Bez jakýchkoliv problémů by měli příslušný kámen nařezat, obrousit i vyleštit. Jsou však schopni i jiných technik. Pro kameníky není problémy vytvořit složitý a náročný útvar, nebo vytesat obrazec či písmo do kamene.

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)

Publikováno: 25. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima