Kamenosochařství

Překrásné kamenické výtvory i předměty běžně používané. Toto řemeslo pojímá celou škálu výrobků, které nás provází každodenním životem i obohacují estetickou stránku lidského vnímání. Kamenictví nepředstavuje pouze náhrobní kameny, chodníky či obrubníky.

Překrásné kamenické výtvory i předměty běžně používané nás provází každodenním životem (Zdroj: Depositphotos)

Toto řemeslo se zobrazuje také v obkladech stěn, v krásných a monumentálních schodištích, okrasných zídkách, ale i v předmětech každodenního používání, jako jsou např. kuchyňské linky nebo úplně obyčejné květináče. Sortiment kamenických výrobků podléhá do určité míry technickým vlastnostem a potřebám doby, ve které žijeme. Samozřejmě i estetická stránka je důležitým parametrem pro výrobu předmětů mistrů kameníků.

Mramorové schodiště
Mramorové točité schodiště (Zdroj: Depositphotos)

Produkty kamenictví

Současné kamenictví je nejčastěji spojováno s hřbitovní architekturou. Spadají sem nejen náhrobní kameny různých tvarů i provedení s povrchovou úpravou zdobného písma a dekorativními prvky, ale také zákrytové desky lemující celý prostor hrobu.

Náhrobky
Náhrobní kameny jsou uměním mistrů kameníků (Zdroj: Depositphotos)

Tito řemeslníci si hravě poradí s ozdobnými chodníky, zídkami i obrubníky. Jejich práce nás provází na každém kroku. Stále větší poptávka po přírodních materiálech má za následek, že tito odborníci se velice často uplatní při stavbě či rekonstrukci rodinných domů. Jejich um obohacuje náš život a vytváří vkusný interiér. Nicméně i exteriérové prvky, obkladové práce i zahradní architektura se v posledních letech těší zvýšené přízně mistrů kameníků. Lidé se začali poptávat po kamenných jezírkách i fontánách. Z tohoto přírodního materiálu se mohou vyrobit i krásné a vkusné květináče. Kamenické práce se do určité míry mohou zařadit také do stavitelství. Existují masivní kamenické výrobky, které se osazují přímo do hrubé stavby a vytváří se jimi nosná konstrukce staveb.

Dlažba
Mezi výrobky hrubé kamenické výroby patří dlažební kostky (Zdroj: Depositphotos)

Kamenická výroba

  • Hrubá kamenická výroba - mezi výrobky patří především dlažební kostky, lomové kameny, kopáky a krajníky. Jejich povrch je lámaný, štípaný či přetloukaný palicí. Mohou se zde vyskytovat i výrobky, jejichž povrch je opracován hrubým bosováním lícních ploch pro srovnání tvaru.
  • Čistá kamenická výroba - vychází se zde z ruční a časem i strojně-ruční technologie. Lícní plochy těchto výrobků se opracovávají např. špicováním, olemováním dlátem, rýhováním, loupáním či zrnováním. Jedná se o náročnější výrobky, což představují chodníkové obrubníky, perónní krajníky, kamenné odrazníky, masivní schodišťové stupně i masivní dlažební či krycí desky, podlažní obruby a prahy, kamenná zábradlí, pilíře, masivní orámování oken a dveří nebo kanalizační kameny a jiné.
Kamenný kříž
Kamenosochaři se i v dnešní době zabývají výrobou kamenných křížů (Zdroj: Depositphotos)
Socha
Sochy zdobí naše hřbitovy (Zdroj: Depositphotos)
  • Ušlechtilá kamenická výroba - potřebné plochy se opracovávají zpravidla na stoji a tradiční úpravou je řezání, leštění a broušení. Spadají sem samozřejmě i jiné technologie opracování jako je např. opalování, tryskání či strojové špicování, rýhování nebo pemrlování.  Mezi výrobky, které patří do této kategorie, jsou např. řezané, broušené či leštěné dlažební kostky, obkladové desky stěn i stropů, broušené a leštěné sokly, památníky a hřbitovní desky, nebo leštěné pulty a kuchyňské linky.
Cesta
Chodníky jsou ozdobou nejedné zahrady (Zdroj: Depositphotos)

Kde se s kamenickými výtvory můžeme setkat

  • Žula - s tímto materiálem se můžeme setkat např. u budovy ministerstva zemědělství. Její přízemí je obloženo požárskou žulou, římsa pak žulou mrákotínskou a obklad nad touto římsou je ze světlé slezské žuly.
  • Sienity - z tohoto kamene jsou vyrobeny pilíře pavilonu stanice metra Malostranská či nástupiště stanice metra I. P. Pavlova.
Kamenný obklad
Pilíře na stanici metra Malostranská (Zdroj: Depositphotos)
  • Trachyty - Můžeme se s nimi setkat v Mariánských lázních, kde jsou z tohoto materiálu vyrobeny zídky na kolonádě.
  • Pískovec - Tento materiál byl použit při výstavbě Národního muzea, nebo se s ním můžeme setkat pohledem na sochy na Karlově mostě.
Karlův most
Sochy na Karlově mostě jsou vytesány z pískovce (Zdroj: Depositphotos)

Kameníci by měli disponovat i určitým uměleckým nadáním. Potřebují jej při vytváření dekorativních prvků v kameni a při vyhotovování náročných uměleckých výrobků např. hlavic a patek sloupů nebo u členitého a profilového zábradlí.

Reliéf
Ozdobné kamenictví (Zdroj: Depositphotos)

Zvláštním odvětvím kamenictví je kamenosochařství. Tito řemeslníci musí mít navíc i znalost výtvarných technik. Jejich práce je patrná při restaurování a konzervování kamene. I v dnešní době se tito umělci věnují převážně výrobě kamenných křížů, soch světců i obyčejných lidí. Umělecký kameník se často věnuje jedinečným a luxusním kouskům, které se objednávají pouze na zakázku a jejich cena je vysoká. Zabývají se výrobou např. kamenných hodin, pohárů, šperků, šachových figurek, a dokonce i nábytku. Při své práci velice často používají mramor, drahý kámen i polodrahokamy.

Mramor
Leštěné mramorové podlahy jsou vhodné do nových obydlí (Zdroj: Depositphotos)

Kamenické práce se rozhodně vyplatí přenechat mistrům svého oboru. Každý kámen totiž vyžaduje správné opracování a vhodné použití. Jen opravdový odborník si dokáže hravě poradit s otázkou jaký druh kamene je vhodný pro žádané použití a opracování.

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)
Kašna
Kamenné kašny jsou stále žádanější (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 25. 3. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima