Restaurování proskleného stropu

Restaurování plochého dekorativního skla, jak lze obecněji restaurování vitráží pojmenovat, je velice široký pojem. Přístup při restaurování přitom bude výrazně jiný u stavebního prvku v podobě vitrážové okenní výplně, jiný u používaného uměleckořemeslného předmětu a jiný u sbírkového předmětu.

Zajímavým prvkem jsou obvodová skla, jež jsou bohatě zdobena leptem (Zdroj: Ateliér VITRAJ)

Příkladem restaurování proskleného stropu je stropní ornamentální prosklení o rozměrech cca 2,5 x 3,3 m z měšťanského domu v Mělníku z počátku 20. století. Pro zasklení byla použita ruční foukaná skla (obvodová skla s oranžovým ornamentem) a strojově válcovaná skla ve střední části. Jednotlivá skla jsou osazena do nosné kovové konstrukce z horní strany a zatmelena sklenářským tmelem.

Zajímavým prvkem jsou právě již zmíněná obvodová skla, jež jsou bohatě zdobena leptem různé hloubky, který tvoří několik tónů oranžové až žluté barvy. Ve většině plochy je barevná vrstva odleptána, čímž vzniká opět čiré sklo. Žlutá lazura byla a stále je pro takovéto účely užívána. Někdy je uváděno označení stříbrná lazura, neboť barevnost je tvořena stříbrným iontem, který při výpalu skla difunduje to tenké vrstvy při povrchu skla a následně mění jeho zabarvení v odstínech žluté až oranžové.

Součástí restaurování tak bylo i dodatečné vynesení konstrukce
Součástí restaurování tak bylo i dodatečné vynesení konstrukce (Zdroj: Ateliér VITRAJ)

Z celkového počtu 54 skel bylo 23 ks nepůvodních. Zároveň byl od každého typu dekoru dochovaný vždy alespoň jeden exemplář, takže bylo možné provést kopie pro všechny chybějící skla.

Čištění skel
Čištění skel (Zdroj: Ateliér VITRAJ)

Jeden z důvodů praskání skel byl i nedostatečně tuhý rám, který se časem prohnul. Součástí restaurování tak bylo i dodatečné vynesení konstrukce.

Stav před restaurováním
Stav před restaurováním (Zdroj: Ateliér VITRAJ)
Stav po restaurování
Stav po restaurování (Zdroj: Ateliér VITRAJ)

Postup restaurování

  • Demontáž prosklení z konstrukce, zaměření konstrukce, převoz do ateliéru
  • Čištění skel
  • Zhotovení šablon rozbitých skel, řezání nových skel
  • Zhotovení barevné vrstvy lazury
  • Vykrytí a odleptání nových kopií
  • Ošetření a zpevnění původní kovové konstrukce
  • Osazení skel zpět do konstrukce

Potěšilo nás, když nám po osazení investor řekl, že si často při cestách k prarodičům, po kterých objekt zdědil, jako malý kluk strop rád prohlížel. A že je velice rád, že se podařilo zrestaurovat původní vzhled, který si jako malý kluk rád představoval.

Stropní ornamentální prosklení o rozměrech cca 2,5 x 3,3 m
Stropní ornamentální prosklení o rozměrech cca 2,5 x 3,3 m (Zdroj: Ateliér VITRAJ)

 

Článek je připraven ve spolupráci:
Ateliér VITRAJ s.r.o.
 - sklenářská dílna zaměřená na umělecké zpracování plochého skla. Spolupracujeme s výtvarníky a architekty s cílem vytvořit kvalitní řemeslná díla. Restaurování a výrobě vitráží se věnujeme již více než 40 let.

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dodáváme energii českému řemeslu
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: PrimaDOMA)

Publikováno: 15. 4. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima