Zámečník Michal Picek

Jen málo šťastlivců již na základní škole ví, čím by se chtěla v životě stát. Láska ke kovu, která provází celý rod Michala Picka, byla nápomocna k výběru jeho budoucího povolání. Zámečnictví je řemeslo, které je pro něj úplně vším. Dokáže bravurně skloubit své znalosti, zkušenosti i šikovné ruce. Každý člověk má svou budoucnost pouze ve vlastních rukách a tento mladý zámečník díky svému odhodlání, pracovitosti a soustředěnosti dokázal otevřít dveře v osobním i profesním životě.

Michal Picek - zámečník se zlatýma rukama (Zdroj: Prima DOMA)

Zámečnictví

Michal Picek je mladý, tvořivý, otevřený a cílevědomý muž, plný odhodlání a vášně ke svému řemeslu. Láska ke kovu provází celý jeho rod. Již Michalův pradědeček pracoval jako kovář a podkovář. A mladíkovo srdce se odebírá naprosto stejným směrem. Zatímco jeho vrstevníci teprve pátrali, čím by chtěli být, Michal měl už na základní škole zcela jasno. Přesně věděl, kam bude směřovat jeho profesní život. Vyučil se zámečníkem se specializací na příhradové konstrukce.

Dílna
Zámečnická dílna potřebuje spoustu strojů a zařízení (Zdroj: Prima DOMA)

Michal tvrdí, že jeho život je jedna velká kreativní jízda. Zálibou a zároveň i aktivním odpočinkem se pro něj stala jízda na koloběžce a skateboardu. Díky těmto sportům dokáže mít pod kontrolou vše, na čem mu v životě záleží. Každý člověk má svou budoucnost pouze ve svých rukách. Díky tomuto přístupu se Michalovi podařilo otevřít dveře nejen v životě profesním, ale i osobním.

Zámečník
Práce zámečníka je rozmanitá (Zdroj: Prima DOMA)

Tím, že se Michal Picek vyučil specialistou na příhradové konstrukce, je plně schopen takovou konstrukci navrhnout, propočítat i zkonstruovat. K tomu, aby svůj výtvor dovedl k dokonalosti, používá své šikovné ruce.

Zámečnictví v dnešní době představuje daleko víc, než jen pomáhat lidem s otevíráním zámků u zabouchnutých dveří. Tento mladík se specializuje na výrobu předmětů z hutního materiálu. Na předměty, které mají trvalou hodnotu. Jeho denním chlebem se staly nejrůznější operace např. vrtání, odjehlování, závitování či řezání. Bravurně se orientuje i v technické dokumentaci.

Broušení
Práce s bruskou je na denním pořádku (Zdroj: Prima DOMA)

Svůj poslední a největší projekt realizoval ve státní opeře v Praze, kam instaloval zábradlí a vytvořil tím zázemí pro zhruba tisíc čtecích zařízení. Jednalo se o komplexní zakázku, při které sehráli svou roli nejen způsob a rychlost dořešení stávajícího problému. Důležitým parametrem byla také jednoduchost, preciznost a hlavně funkčnost výrobku.  Michal je přesvědčen, že k zámečnictví nepatří pouze šikovné ruce. Důležité je, aby jeho práce měla hlavu i patu. K tomu je velice důležité nastolit harmonii mezi šikovností a logickým myšlením.

Materiál
Pracuje se především s kovem (Zdroj: Prima DOMA)

Michal Picek se svou prací začal v dílně svého tatínka, který se stal i jeho mistrem. Další znalosti a zkušenosti získával v továrně. Zde si osvojil veškeré operace, které při své živnosti využívá dodnes. Po nějaké době dospěl k přesvědčení, že nastal ten pravý čas k osamostatnění. Založil si vlastní zámečnickou firmu.

Při své práci, k dělení materiálu, často využívá služeb externí firmy, která disponuje obrovským strojním parkem a veškeré jeho požadavky vždy splní do nejdrobnějšího puntíku. Fascinuje ho technologie vodního paprsku, tabulové padací nůžky fungující na principu hydrauliky, či ohraňovací lis. Ve chvíli, kdy se materiál dostane do Michaly dílny, stávají se jeho největšími kamarády svářečka, soustruh a kotoučová či pásová pila.

Soustruh
Vrtání, soustružení, obrábění - to vše musí zámečník umět (Zdroj: Prima DOMA)

Obrovskou zálibou se tomuto mladíkovi stal kovošrot. Lidé zde často vyhodí věci, které on sám ještě může použít. Je přesvědčen o tom, že řemeslo zde může sice končit, ale stejně tak i zažít nového počátku.

Sen tohoto mladého zámečníka je velice prostý. Chce vybudovat firmu, která bude synonymem kvality. Je přesvědčen, že nic není nemožné. Jestliže chce totiž člověk něčeho dosáhnout, musí se správně odrazit a vynaložit nemalé úsilí, aby dosáhl svého cíle. Přesně toho se drží zámečník Michal Picek.

9. díl: Michal Picek - zámečník 

Partner projektu je Skupina ČEZ

Dílna
Hlavním partnerem projektu je Skupina ČEZ (Zdroj: Prima DOMA)

Publikováno: 21. 8. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima