Čeští studenti v soutěži stavebních oborů

Pozitivní a velmi nadějnou vyhlídku do budoucna ukázal 11. ročník studentské Soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger s.r.o. Porota zasedla 27. srpna nad projekty studentů středních stavebních škol, vybrala nejlepší projekty v kategoriích Projekt rodinného domu a Projekt občanské a bytové stavby a shledala vysokou úroveň soutěžních prací. Studenti v těchto projektech využili systémového řešení produktového portfolia Porotherm pro vodorovné a svislé konstrukce ze zdravých cihelných materiálů. Kromě toho bylo možné ucházet se o speciální ocenění s použitím střešních výrobků značky Tondach.

11. ročník Soutěže o nejlepší projekt potvrdil kvality českých studentů stavebních oborů (Zdroj: Depositphotos)

11. ročník studentské Soutěže o nejlepší projekt studentů středních stavebních škol

Na jaře se zdálo, že díky nepříznivým vlivům celosvětové pandemie budeme muset letošní ročník soutěže zrušit, ale nakonec se podařilo najít alternativní řešení s využitím moderních technologií, které má dnes doma každý student. Budoucí stavaři ukázali, že se i současným komplikacím dokážou dobře postavit. Na projektech pracovali z domácího prostředí, vše konzultovali se svými pedagogy online, a nakonec své práce odevzdali v elektronické podobě. Finálové projekty měly vysokou úroveň a je vidět, že letošní ročník soutěže byl skutečně reprezentativním vstupem do další dekády. Přistoupillo se k úpravě pravidel, umožnilo se elektronické odevzdání a hodnocení školního kola přes internet. Ukázalo se, že tato změna soutěži prospěla a posunula ji na vyšší úroveň. Organizátoři rozhodli tyto změny zachovat a implementovat i do dalších let. Společnost Wienerberger si tímto ověřila, že studentům elektronické materiály a online komunikace vyhovují. V reakci na to připravila edukativní výuková videa, která byla do škol distribuována k rukám jednotlivých pedagogů zejména za účelem usnadnění výuky na dálky, praktické využití je však mnohem širší i v běžném prezenčním režimu.

Marek Štěpánek obr
Mezi třeťáky zvítězil Marek Štěpánek ze SPŠS České Budějovice (Zdroj: Wienerberger)
Tomáš Bajer obr
Vítězem mezi čtvrťáky se stal Tomáš Bajer ze SPŠS Praha 4 (Zdroj: Wienerberger)

Jaké jsou tedy výsledky letošního soutěžního klání? V celostátním kole se utkalo 45 prací studentů 3. ročníků v kategorii Projekt rodinného domu a 34 studentů 4. ročníku v kategorii Projekt občanské a bytové stavby, z 20 přihlášených škol z celé republiky. Devatenáct projektů soutěžilo o speciální ocenění Tondach. Mezi třeťáky zvítězil Marek Štěpánek ze SPŠS České Budějovice, 2. místo obsadila Adéla Bařinová ze SPŠ Zlín a na 3. místě se umístila Iveta Vrkočová ze SPŠ strojní a stavební Tábor. Speciální ocenění Tondach získala práce Elišky Krejčí ze SŠS Třebíč. Vítězem mezi čtvrťáky se stal Tomáš Bajer ze SPŠS Praha 4, 2. místo patří Petru Jandovi ze SPŠS Hradec Králové a na 3. místě skončil David Talacko z SPŠS Praha 4. Speciální ocenění Tondach si vysloužila práce Matěje Švandy ze SPŠS Havlíčkův Brod.

2. místo obsadila Adéla Bařinová ze SPŠ Zlín (Zdroj: Wienerberger)
Petr Janda obr
2. místo patří Petru Jandovi ze SPŠS Hradec Králové (Zdroj: Wienerberger)

Na finanční ohodnocení v prvním školním kole měli nárok nejlepší studenti, jejich pedagogové, a dokonce i školy. Celorepublikoví vítězové obdrží za 1. místo 10.000 Kč, za 2. místo 5.000 Kč, za 3. místo 3.000 Kč a studenti, jejichž projekty byly vybrány v rámci speciálního ocenění Tondach, získají 5.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Finančně odměněny budou také školy vítězných studentů.

David Talacko obr
Na 3. místě skončil David Talacko z SPŠS Praha 4 (Zdroj: Wienerberger)
Iveta Vrkočová obr
Na 3. místě se umístila Iveta Vrkočová ze SPŠ strojní a stavební Tábor (Zdroj: Wienerberger)

Společnost Wienerberger s.r.o. zároveň v loňském roce vydala k příležitosti výročí 10 let Soutěže o nejlepší projekt souhrnnou publikaci, která mapuje historii soutěže, obsahuje statistiky, a rovněž rozhovory s porotci a vítězi minulých ročníků.

Eliška Krejčí obr
Speciální ocenění Tondach získala práce Elišky Krejčí ze SŠS Třebíč (Zdroj: Wienerberger)
Matěj Švanda
Speciální ocenění Tondach si vysloužila práce Matěje Švandy ze SPŠS Havlíčkův Brod (Zdroj: Wienerberger)

Publikováno: 1. 10. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima