Modernizujeme veřejná osvětlení

Jedním z nástrojů, který obcím pomáhá zvyšovat účinnost užití energie a snižovat energetickou náročnost, je také dotační program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Finanční podporu je možné získat pouze na modernizaci vlastních svítidel, což je ovšem pro mnoho obcí v dané chvíli jediné a nejefektivnější řešení. Podle ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO Vladimíra Sochora proto poptávka pravidelně přesahuje možnosti dotačního programu.

Modernizace veřejného osvětlení běží i při epidemii (Zdroj: Depositphotos)

Ministerstvo každoročně eviduje 300 až 500 žádostí. Podařilo se tento zájem udržet i letos?

Letos jsme zatím přijali 323 žádostí. Některé výzvy jsou ale otevřeny až do konce října, takže nejsme na konečném čísle. I tak jsme ale dosud zaznamenali požadavky na dotace v objemu 254 milionů Kč, což je mnohem více než jsme schopni uspokojit. Každoročně máme k dispozici 150 milionů Kč, letos díky přebytkům z předchozího roku lze rozdělit téměř 180 milionů. 

Metro
Veřejné osvětlení se týká třeba i metra (Zdroj: Depositphotos)

Jak je to s žádostmi na veřejné osvětlení?

Pro letošek bylo podáno o zhruba 50 žádostí méně, ale v celkovém objemu jsou požadované dotace o 50 milionů Kč vyšší než v uplynulých letech. Je to dáno jinou strukturou žádostí a zaměřením žadatelů na větší projekty.

Jak čerpání dotací a naplňování podmínek dotačního programu ovlivňuje epidemie koronaviru?

Zásadní dopad na počet podaných žádostí nevnímáme. Epidemie zatím nemění investiční priority obcí. Je ale možné, že se epidemie projevila na realizacích, protože několik obcí dotaci vrací. Většinou je to proto, že nestihly výběrové řízení na dodavatele nebo měly jiné organizační potíže. Ani to ale není nic výjimečného, k takovým situacím docházelo i v minulých letech.

Solární panel
Dotace je potřeba využít včas a na danou problematiku (Zdroj: Depositphotos)

Přesouvají se v takových případech finanční prostředky automaticky do dalších let?

Pokud nám žadatel včas oznámí, že dotaci nevyčerpá, snažíme se ihned kontaktovat dalšího v pořadí, aby nevyčerpaná částka byla co nejnižší. S ohledem na čas ale očekávám, že nám letos zbyde přibližně 15 až 20 milionu Kč. Naším hlavním problémem ale nejsou nedočerpané finance v jednotlivých letech z procesních důvodů. Podstatné je, že v programu je dlouhodobě málo prostředků, což se snažíme změnit.

Zastávka
Kampan Chytrá volba se bude snažit edukovat nejen samosprávu, ale i veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost (Zdroj: Depositphotos)

Snažíte se obcím pomoci i jinak než prostřednictvím programu EFEKT?

Snažíme se být obcím dobrými partnery při konzultacích. V následujících měsících budou samosprávy jednou s cílových skupin naší kampaně Chytrá volba, která se bude snažit edukovat nejen samosprávu, ale i veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost a vést je k energeticky úsporným opatřením. Sledujte proto naše komunikační kanály a informace v médiích. Také doporučuji podzimní a zimní období využít ke konzultacím menších i větších projektů například v námi podporovaných EKIS, tedy energetických konzultačních a informačních střediscích. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZFaoOIz-RA&feature=youtu.be

Publikováno: 10. 11. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima