Příprava dětí na zápis do školy

Nástup do školy je pro děti i jejich rodiče zlomovým životním okamžikem a mimořádnou událostí. Jedním z klíčových předpokladů úspěšného startu dítěte ve škole je zralost vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Z důvodu covid pandemie může několikaměsíční částečná či úplná izolace dětí, ke které dnes dochází, mnohým předškolákům nástup do školy zkomplikovat. Dětem schází tolik potřebná komunikace ve školkách s učitelkami i vrstevníky, ale i rozmanitost různých přípravných kroužků na školu. Rozhodující role v této době spočívá především na rodičích, ti ale musí plnit i své další povinnosti. Co by mělo dítě ideálně zvládnout a jak mu s tím pomoci?

Nenechávejte přípravu na zápis do školy na poslední chvíli (Zdroj: Depositphotos)

Každé dítě, které se chystá na roli prvňáčka, by se mělo umět srozumitelně vyjadřovat, položit a odpovědět na otázku a porozumět sdělovanému obsahu. Nemůžeme opominout ani správnou artikulaci hlásek. Správná artikulace a výslovnost je jedním z hodnotících faktorů při zápisu do školy. Školy obvykle vyžadují, aby dítě všechny hlásky umělo dobře vyslovovat a tolerují pouze určité nedostatky u složitých hlásek jakými jsou hlásky R a Ř.  

HlaskovaniSLipankem_iluFoto_2
Věděli jste, že s logopedickými problémy se v dnešní době potýká čím dál více dětí? (Zdroj: Hlaskovanislipankem.cz)

Klinická logopedka Mgr. Jitka Kaulfussová doporučuje rodičům více než jindy soustředit se na komunikaci se svými dětmi, zejména pak na to, jak se děti vyjadřují a co říkají. Společné čtení, vyprávění, učení říkánek, písniček a podobné činnosti jsou při rozvoji řeči nenahraditelné. Děti si jejich prostřednictvím řeč přirozeně rozvíjejí a kultivují. Pokud má dítě problémy s výslovností některých hlásek může pomoci společné procvičování. Návody a ukázky toho, jak se naučit jednotlivé hlásky správně vyslovovat a cvičit, najdou rodiče například na stránkách www.hlaskovanislipankem.cz.  

HlaskovaniSLipankem_iluFoto
Zápisy do prvních tříd jsou sice až na jaře, ale přípravu by rodiče neměli odkládat na poslední chvíli (Zdroj: Hlaskovanislipankem.cz)

Pokud si rodiče nejsou jisti a některé hlásky ani při dlouhodobějším tréninku dětem nejdou, je nejlepším řešením návštěva odborníka. Logopedové se už z velké části dokázali přizpůsobit novým podmínkám, a tak celá řada z nich nabízí pomoc prostřednictvím internetu. Hodinová konzultace může odhalit možný problém, ale i uklidnit rodiče, že je vše v pořádku nebo dát návod, jak s dětmi dál pracovat.

Cvičení
Při rozvoji řeči mohou být rodiče významnou oporou (Zdroj: Depositphotos)

Několik měsíců příprav může dítěti zásadním způsobem pomoci zlepšit připravenost k zápisu i pomoci zvládnout následný nástup do školy. Rozhodně se nevyplácí vše nechávat na poslední chvíli. V březnu a dubnu, tedy v měsících těsně před zápisem, jsou totiž logopedové tradičně nejvíce vytíženi a na nápravu některých problémů je už času málo. Začít s tréninkem a případným vyhledáním odborné pomoci co nejdříve se rozhodně vyplatí!

Sykavky
Návštěva odborníka může být ale až druhá v pořadí (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 15. 12. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima