Kolik letos zaplatíme za český med?

Český lesní med koncem ledna v obchodech dojde z důvodu špatné snůšky, komentuje situaci Milan Špaček z firmy Medokomerc, která je největším tuzemským zpracovatelem medu. Včely vyprodukovaly v roce 2020 nejméně medu za posledních 20 let.

Cena medu zůstane i přes velký nedostatek českého lesního medu stejná, očekává se rekordní zájem (Zdroj: Medokomerc)

Zájem o med v obchodech je enormní

Zájem o med v obchodech bude letos rekordní, důvodem je loňská úroda, která byla přibližně o polovinu nižší než v přechozích letech. V současné době důvěra lidí v med nabízený v obchodních sítích stoupá, za minulý rok stoupla průměrná spotřeba medu na běžného spotřebitele asi o 3%. Průměrný Čech zkonzumuje průměrně 1 kg medu ročně. Přestože v minulosti byla jeho pověst zasažena dodavateli, kteří nedodržovali české ani evropské standardy, v současnosti je jeho kvalita v obchodech již delší dobu v pořádku, jak přibližuje Milan Špaček, majitel firmy Medokomerc.

Obrázek 3
Produkce medu (Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zemědělství))

„Pomocí nasbíraných vzorky medu spolu a statistických údajů dokáží dnes odborníci vystopovat testovaný med až do místa původu. Jako jediná firma v České republice necháváme naše medy tímto způsobem pravidelně testovat v Německých laboratořích v Brémách. Jde o nejlepší kontrolní metodu, která nyní v Evropě u medu existuje,“ a dodává, že mezi zákazníky je největší zájem o med luční, který je pro ně cenově nejdostupnější a chuťově velmi oblíbený. Druhý nejprodávanější je med lesní, který má velmi výraznou chuť a v tekutém stavu vydrží mnohem déle než medy květové. Mezi další hojně prodávané medy patří také med pastovaný, který díky své krémové konzistenci a výrazné chuti převyšuje oblíbeností ostatní květové medy. Na prodej medu má do velké míry vliv také situace způsobená pandemií COVID 19, kvůli které byly restaurace a hotely částečně či úplně nuceny zavřít své provozovny. V důsledku toho rapidně klesl prodej nízkých gramáží medu pro gastro podniky, dodávaných zejména v baleních po 15-20 g porcích.

Graf
Dovoz a vývoz medu v ČR (Zdroj: Situační a výhledová zpráva - Včely)

Cena medu by se i přes jeho nižší úrodu zvyšovat neměla

I přes značný nedostatek českého medu jsou ceny téměř na stejných hodnotách jako v uplynulých letech. Je to důsledek dlouhodobých smluv, kterými se řídí dodavatelé i obchodní řetězce. Ty zaručují, že nedojde ke skokovému zdražení. Dlouhodobě stabilní cena českého medu souvisí i se snahou obchodních řetězců nehýbat s ní směrem nahoru.

Med2
Med je oblíbenou pochutinou (Zdroj: Depositphotos)

Případné zvýšení se proto bude pohybovat v řádu korun. „Letošní nepříznivé počasí negativně ovlivnilo úrodu lesního medu, jehož snůška nebyla dostačující ani minulý rok, takže jsme si nebyli schopni vytvořit zásoby jako v minulosti. Med v obchodech ještě je, ale počítáme, že do konce ledna prodej tohoto medu skončí,“ dodává Milan Špaček. Hodnota českého medu je silně ovlivněna světovou cenou medů, která v posledních letech nezaznamenala výrazný růst. 60 % českého medu je prodáváno včelaři, zbylých 40 % prostřednictvím obchodních řetězců. U včelařů se cena pohybuje v průměru od 150 Kč do 170 Kč za 1 kg, v obchodech se cena českého medu pohybuje od 105 Kč do 150 Kč za 1 kg v závislosti na sezónních a slevových akcích. Podle Milana Špačka z Medokomercu by kvalitní smíšené medy z Argentiny, Španělska, Bulharska, Mexika nebo Ukrajiny měly letos částečně nahradit nižší produkci českého medu.

Obrázek 2
Počet včelařů na 100000 obyvatel (Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zemědělství))
Obrázek1
Hustota včelstev na km2 (Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zemědělství))
Zdroj: Situační a výhledová zpráva - Včely
Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zemědělství)

Publikováno: 25. 1. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima