Digitální stavba Vím o všem mění název

Expanzi na trhy v Německu, Velké Británii a Vietnamu chystá český technologický startup Stavario (dříve Vím o všem). Aplikace, která stavebníkům, stavebním firmám i investorům umožňuje online přehled o průběhu stavby, majetku či docházce dělníků, zároveň zjednodušuje název na mezinárodně použitelné Stavario. Ke vstupu na zahraniční trhy pomohla firmě Josefa Beneše a Pavla Poppa i investice z fondu Nation 1 a spolupráce s agenturou CzechInvest.

Digitální stavba Vím o všem expanduje do Evropy i Asie, název mění na Stavario (Zdroj: Depositphotos)

Nový název aplikace Vím o všem

Všechny tři trhy, na které plánujeme vstoupit, jsme si dobře zmapovali a ve všech zemích máme partnery, kteří nám pomohou se startem. Německý, britský i vietnamský trh jsou násobně větší než ten náš a od chystané expanze si slibujeme hlavně výrazný nárůst uživatelů. Abych byl konkrétní, například ve Velké Británii je okolo dvaceti tisíc stavebních firem, naším cílem je spolupracovat aspoň s jednou desetinou,“ popisuje plány i přípravu zakladatel Stavaria Josef Beneš.

Stavario reaguje na významný růst digitalizace ve stavebnictví a cílí na majitele stavebních firem, které mají do zhruba stovky zaměstnanců. Podle zakladatelů startupu je hlavním přínosem aplikace úleva od stresu a papírování, které jsou psychickou i zdravotní zátěží pro většinu stavebníků, a také zamezení podvodům ve stavebních firmách. K základním funkcím Stavaria patří evidence docházky pracovníků, evidence o výpůjčkách stavebního nářadí či elektronický stavební deník, jehož vedení je v Česku i v řadě dalších států povinné.

Vizualizace
Podle zakladatelů startupu je hlavním přínosem aplikace úleva od stresu a papírování (Zdroj: Depositphotos)

Na všech trzích, na které se připravujeme vstoupit, už existuje nějaká konkurence. Naše přidaná hodnota je hlavně v tom, že řešíme reálné potřeby všech uživatelů aplikace od podavače na stavbě po majitele stavební firmy nebo investora stavby. Jeden chce jednoduše nahlásit příchod do práce a odchod z ní, další se potřebuje zbavit dlouhých hodin nad přepisováním tabulek, jiný chce mít jistotu, že se mu neztrácí majetek a neutíkají peníze. Naše aplikace vychází ze zkušeností Josefa Beneše, člověka, který se na stavbě vypracoval od pomocníka po majitele stavební firmy, zná úskalí staveb. Právě tohle zacílení aplikace nás odlišuje od konkurence,“ doplňuje produktový manažer Stavaria Pavel Popp.

Cílem startupu pro rok 2021 je etablovat se na zahraničních trzích. S tím budou pomáhat i konkrétní lokální partneři, kteří už teď vstup na trh a lokalizaci aplikace pro konkrétní legislativní podmínky cílových států připravují. Jsou to Zdeněk Hušek v Německu, Aleš Sobotka v Anglii a Karel Papík ve Vietnamu, na které dostali lidé ze Stavaria doporučení v programu CzechInvestu s názvem CzechStarter. Lokální partneři v jednotlivých zemích hledají i vhodné lokální ambasadory, kteří s expanzí na trhy ještě více pomohou. 
Německý trh je poměrně velký, konzervativní a postavený na osobních vazbách a má poměrně vysoký podíl malých a středních firem i v řemeslných oborech. S nasazováním digitálních technologií jim často pomáhají servisní organizace, ale důležitou roli hraje hospodářská a průmyslová komora. Naše první kroky tedy povedou na její akce. Důležité pro nás bude získat dobrou referenci, i proto se nejprve soustředíme na sousední Sasko a Sasko-Anhaltsko, přes které si chceme otevřít dveře dál,“ říká partner Sta varia v Německu Zdeněk Hušek.

Stavba
Lokální partneři v jednotlivých zemích hledají i vhodné lokální ambasadory (Zdroj: Depositphotos)

K úspěšnému startu potřebuje Stavario i precizní jazykové mutace. „Vedle perfektního překladu samotného nástroje potřebujeme mít v lokálních jazycích i celý web, návody, případové studie a reference i další materiály. Klíčové je mít jak v Anglii, tak v Německu i fakticky existující místní pobočku a národní telefonní číslo. To je odrazový můstek pro získání referenčního zákazníka a mediální i marketingové aktivity,“ doplňuje Aleš Sobotka usnadňující vstup Stavaria na anglický trh.

Digitalizace ve stavebnictví se v praxi projevuje zejména využíváním rozsáhlých informačních systémů, které usnadňují řízení chodu firmy a automatizují různé procesy. Záznamy, které se standardně zapisují ručně na papír (např. ve stavebním deníku), se díky digitálním systémům vedou online a vytváří se z části automaticky.

 Stavební deník je písemná součást dokumentace stavby, ve které jsou uvedeny potřebné údaje o průběhu stavby, důležitých krocích a zásazích do provádění stavby. Povinnost vést stavební deník ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho náležitosti a způsob vedení upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Digitalizace
Digitalizace ve stavebnictví se v praxi projevuje zejména využíváním rozsáhlých informačních systémů (Zdroj: Depositphotos)

Více se dočtete na www.stavario.com.

Publikováno: 6. 2. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima