Čím se zabývá kroužek pro děti Kutil junior?

Kroužek Kutil Junior vznikl z důvodu absence technicky zaměřených kroužků ve školách a klade si za cíl děti přivést k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky a které je, především v mateřské škole a na prvním stupni, velmi baví.

Šikovné děti, z.s. přináší polytechnickou výchovu do škol a to i v případě, že nemají vlastní dílnu (Zdroj: kutiljunior.cz)

Kroužek Kutil Junior

Děti poznají cenu lidské práce, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku. 
Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně se všemi pracovat. Při realizaci samostatných projektů se seznamují postupně s různými druhy materiálů.  
Kroužky dokážeme realizovat i ve školách, které nedisponují vlastní dílnou.

Dílna
Dětí získají pod vedením učitele technické znalosti (Zdroj: kutiljunior.cz)
  • Pravidelná  volnočasová aktivita Kutil Junior, určená pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol
  • Jednorázové řemeslné workshopy pro školy určené pro první i druhý stupeň
  • Dílny pro veřejnost ve škole 
  • (rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi, rodiče s teenagery)
  • Příměstské řemeslné tábory
  • Řemeslo dětem – řemeslný program na akcích pro veřejnost
  • Dědečku, babičko, nauč mě – mezigenerační řemeslný projekt 
Pilka
Naučí se pracovat s nástroji (Zdroj: kutiljunior.cz)

Náročnost projektů se s nabytými zkušenostmi stále zvyšuje tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí jsou odměněny nejen dokončenými výrobky, ale také „výučními listy“.    

Ze stejné myšlenky vychází i jednorázové workshopy pro žáky prvního i druhého stupně ve školách, tak aby se k technickým činnostem  mohly alespoň na chvíli dostat všechny děti.
Pro některé děti se může jednat o hravou přípravu na budoucí povolání, která je potřebná zvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s nezájmem dětí o učební obory. Pro všechny se však hlavně bude jednat o trénování zručnosti, kterou využijí i v dospělosti. 

Dílny pro veřejnost ve školách přináší příležitost společně trávit volný čas smysluplnou činností. Rodiče, případně prarodiče s dětmi či teenagery pracují dohromady na společném projektu, který má často ještě další přesah (ekologický – hmyzí domky, ptačí budky, krmítka, komunitní – knihobudky apod.) 

Diplom
Mohou získat i "osvědčení" (Zdroj: kutiljunior.cz)

V době prázdnin pořádáme příměstské řemeslné tábory Kutil Junior, které seznamují děti s řemesly v praxi. Děti se rozdělí do týmů – cechů, vymyslí si své názvy a erby. Cechy spolu soutěží v dovednostních, sportovních, logických a řemeslných soutěžích v rámci celotáborové hry. Zároveň mají děti prostor ke kreativní tvorbě. Součástí tábora je i tematický výlet. V závěru tábora děti samy vytváří řemeslný jarmark, na kterém všechny své výrobky prezentují návštěvníkům.                   
   
V rámci projektu Řemeslo dětem připravujeme zábavný řemeslný program pro veřejnost na festivalech a veletrzích (např. Země živitelka, Maker Faire, Festival vědy, FOR ARCH, FOR PASIV, SKILL, HOBBY, Bastlfest a další). 

Práce
Samostatná práce jim přináší uspokojení, že mohou něco smysluplného vyrábět (Zdroj: kutiljunior.cz)

Projekt Dědečku, babičko, nauč mě, využívá řemesla k propojení generací. Lektoři v seniorském věku jsou mezi dětmi nejoblíbenější.  
V rámci společných dílen senioři pracují spolu s dětmi, což jim přináší uspokojení a pocit užitečnosti. Děti kromě pracovních zkušeností nasávají od seniorů i ty životní. Prostě se cítí, jako by kutily s dědečkem v dílně, což už dnes děti nemají šanci zažít.
Spolupracujeme s odbornými školami, cechy, odbornými firmami, AMSP a dalšími institucemi.
                                

Více informací o projektu naleznete na www.kutiljunior.cz
 

Publikováno: 28. 2. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima