Sčítání lidu letos i online

Obrázek o tom, jak bydlíme a žijeme pravidelně přináší výsledky sčítání lidu, domů a bytů. To letošní odstartuje 27. března. Za poslední dobu doznal životní styl Čechů dynamických změn. Roste průměrná obytná plocha bytů, klesá počet osob v jedné domácnosti. Dnes už má většina bytů koupelnu a splachovací záchod, stejně jako internet. Informace o našem životním stylu budete moci zaznamenat i online.

Nezapomeňte na sčítání lidu, letos můžete i online (Zdroj: Depositphotos)

Bydlí se u nás častěji v bytech nebo v rodinných domech? Při posledním sčítání v roce 2011 mírně převažovaly byty v bytových domech (51,2 %) nad byty v domech rodinných (47,4 %). „Poměr mezi oběma kategoriemi se od začátku 90. let postupně přibližuje a předpoklad je, že  tento trend potvrdí i Sčítání 2021,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. 

Na začátku milénia měl byt průměrnou obytnou plochu 49,5 m2, o deset let později to bylo již 65,3 m2. Průměrný počet osob na jednu domácnost se poprvé snížil pod hodnotu 2,5. Zatímco ve sčítání za rok 1991 i 2001 převládaly dvou- a třípokojové byty, trend se posunul o jednu příčku a v roce 2011 to byly převážně byty se čtyřmi, respektive třemi pokoji. 

Bydlení
Mnoho lidí má komfortní bydlení (Zdroj: Depositphotos)

Mění se ale také vybavení bytů. Koupelna a splachovací záchod se staly samozřejmostí a za poslední dvě desetiletí do českých domácností pronikly i počítače a internetové připojení. Při minulém sčítání v roce 2011 mělo počítač s internetem už 60,8 % domácností, devětkrát více než v roce 2001 (6,7 %). Dnes má počítač nebo tablet 79 % domácností, k internetu se jich pak dostane téměř 90 %. I to je jeden z důvodů, proč v letošním roce proběhne sčítání lidu primárně online. „Ze sčítacích formulářů pro rok 2021 tak zcela odpadne otázka týkající se vybavení domácnosti osobním počítačem nebo koupelnou. Zjednoduší se také otázky ohledně velikosti bytu, vzdělání či dojížďky do zaměstnání. Dotazník tak bude o poznání kratší,“ vysvětluje Marek Rojíček.

Koupelna
Samozřejmostí je koupelna a splachovací wc (Zdroj: Depositphotos)

Na to, že se za uplynulé dvě desetiletí požadavky lidí na bydlení výrazně změnily, poukazuje architekt Štěpán Havlík: „Zásadním impulsem ke změně byl určitě vstup do Evropské unie a fakt, že stavební úřady začaly vyžadovat průkazy energetické náročnosti budov.“ Lidé se podle něj zajímají více než kdykoli předtím, z jakého materiálu se staví. Nejen kvůli ceně a životnímu prostředí, ale také s ohledem na zdravý životní styl. „Chtějí bydlet blíže přírodě, nebo ji mít alespoň kousek v nějaké podobě u sebe,“ vysvětluje architekt. V budoucnu by pak podle něj mohlo být zajímavé sledovat, za co Češi při pořizování nových obydlí nejvíce utrácejí. „Unikátní jsme rozhodně v pořizování bazénů a saun. Co do počtu trvale umístěných bazénů jsme doslova bazénové království,“ doplňuje architekt. 

Počítač
Ve spoustě domácností nalezneme počítač, notebook nebo tablet (Zdroj: Depositphotos)

Nastupujícím trendem jsou pak ostrovní domy, tedy budovy zcela nezávislé na inženýrských sítích, které si berou energii ze slunce nebo ze vzduchu. Zatím, resp. podle údajů z roku 2011, ale 8 z 10 bytů využívá ústřední topení. Dvě pětiny bytů s kamny pak jako hlavní energii používá plyn a necelá třetina elektřinu. Topení tuhými palivy je na ústupu, nejspíš i v souvislosti s rostoucí snahou o ochranu ovzduší. 

Komisař
Letos nebudou chodit do domácností jen sčítací komisaři, dokumenty můžete vyplnit online nebo zaslat poštou (Zdroj: Depositphotos)

Letos je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. 
 

Publikováno: 4. 3. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima