Čeho se Češi nejvíce obávají v době krize?

Celosvětová pandemie COVIDU-19 zasáhla lidi celého světa v mnoha oblastech jejich životů, ovlivnila jak jejich úroveň, tak i obavy z budoucnosti. Aktuální průzkum BNP Paribas Cardif nám přiblíží, čeho se nejvíce bojí Češi.

Rostou obavy o zdraví a příjem (zdroj: BNP Paribas Cardif )

Rostou obavy o zdraví a příjem, lidé jsou zranitelnější a mají větší potřebu pojistné ochrany, zejména proti nezaměstnanosti. V České republice 66 % lidí ztratilo nebo očekává, že ztratí příjem. „Úroveň obav se ve srovnání s obdobím před dvěma lety celosvětově výrazně zvýšila. Tato bezprecedentní zdravotní krize měla zásadní dopad na životy lidí a ovlivnila jak jejich životní úroveň, tak schopnost plánovat budoucnost,“ říká Jean-Bertrand Laroche, zástupce generálního ředitele pro mezinárodní trhy BNP Paribas Cardif.

Nemocnice
Obávají se také hospitalizace (Zdroj: BNP Paribas Cardif )

Rostoucí obavy kvůli krizi Covid-19 ve světě

Předchozí průzkum z roku 2019 ukázal, že dvěma hlavními obavami lidí jsou nemoc a ztráta příjmu. Není překvapením, že krize spojená s pandemií covid-19 tyto obavy významně posílila: 76 % dotázaných uvedlo, že se obávají o zdraví (+5 % vs. 2019) a 76 % trápí riziko ztráty příjmu (+4 %). To představuje za pouhé dva roky výrazný nárůst.

Nešťastná žena, pc
Pandemie ovlivnila osobní a pracovní život velké většiny české populace (Zdroj: BNP Paribas Cardif )

Obyvatelé Španělska, Ruska a Turecka se nejvíce obávají zejména nemoci a ztráty příjmu. Na druhé straně ve Francii, Belgii, Velké Británii, Německu, Švédsku a České republice je míra jistot relativně zachována, a to jak ve vztahu ke zdravotním problémům, tak z ekonomického hlediska. Tento trend lze vysvětlit politikami státní podpory v těchto zemích, které zatím pomohly omezit růst nezaměstnanosti a zmírnit dopad krize.

Pandemie covid-19 ovlivnila osobní a pracovní život velké většiny české populace. Má také zásadní dopad na obavy ze ztráty zaměstnání a příjmů, které jsou k pokrytí nezbytných životních nákladů a splátek. V průzkumu Češi uvedli, že se nejvíce obávají finanční ztráty (64 %), hospitalizace (57 %), pracovní neschopnosti (55 %), úmrtí (53 %). A pouze 8 % věří, že jsou velmi dobře chráněni.

Smutná žena
Lidé jsou zranitelnější a mají větší potřebu pojistné ochrany (Zdroj: BNP Paribas Cardif )

Vliv na finance a plány do budoucna

Krize měla také konkrétní dopady na každodenní život a plány do budoucna. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že v důsledku pandemie utrpěly finanční ztrátu. U 59 % došlo ke ztrátě příjmu a 44 % muselo odložit nebo zrušit plánovaný nákup. V Evropě musela velká většina respondentů v Polsku, Rusku a Turecku odložit nebo zrušit nákupy (například 77 % respondentů v Rusku) a značný počet z nich měl problémy se zaplacením účtů (41 % v Turecku).

Peníze
V průzkumu Češi uvedli, že se nejvíce obávají finanční ztráty (Zdroj: BNP Paribas Cardif )

„Cílem společnosti BNP Paribas Cardif je, aby pojištění bylo co nejvíce dostupné, a tento průzkum ukazuje, že tato potřeba stále více nabývá na důležitosti. V České republice dva respondenti ze tří zažili nebo očekávají ztrátu příjmů v důsledku krize covid-19 a téměř každý druhý cítí potřebu ochrany před rizikem nezaměstnanosti,“ říká Zdeněk Jaroš, generální ředitel BNP Paribas Cardif v České republice.

Smutný muž
Úroveň obav se celosvětově výrazně zvýšila (Zdroj: BNP Paribas Cardif )

BNP Paribas Cardif provedla průzkum veřejného mínění "Ochrana v době krize“ na vzorku 21 000 lidí ve 21 zemích na třech kontinentech (Evropa, Jižní Amerika a Asie), aby posoudila dopad krize covid-19 a potřeby ochrany. Online průzkum a následnou studii zpracovala společnost Ipsos.

Chtěli byste vědět, jak ještě více ušetřit? 

Publikováno: 25. 6. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima