Zdravotní klauni pomáhali dětem i během pandemie

Pandemii navzdory rozdali v roce 2020 Zdravotní klauni dětem 15 279 hodin smíchu. 86 profesionálních Zdravotních klaunů si k pacientům cestu našlo přes počítač nebo na vysokozdvižné plošině v úrovni nejvyššího patra budovy Domova sv. Karla Boromejského v rámci vzdušné klauniády.

Zdravotní klauni pomáhali dětem i během pandemie (Zdroj: Zdravotní klaun)

Zdravotní klauni dětem

„Naším posláním je zpříjemnit zvláště malým pacientům obtížný pobyt v nemocnici. Je vlastně paradox, že jsme to nemohli dělat právě v době, kdy se cítili nejosaměleji. Proto jsme se omezením takřka obratem přizpůsobili a našli si k dětem i seniorům cestu,“ říká Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna, o.p.s., a doplňuje: „Naštěstí se nás nejpřísnější omezení ve smyslu zákazu návštěv Zdravotních klaunů týkala jen v tom nejtvrdším lockdownu, tj. v dubnu 2020. Díky dodržování hygienických opatření a důvěře nemocničního personálu jsme i přes pokračující pandemickou situaci mohli klauniády pořádat fyzicky.

Zdravotni_klaun_3
Posláním klaunů je zpříjemnit zvláště malým pacientům obtížný pobyt v nemocnici (Zdroj: Zdravotní klaun)

Klauni tak nakonec v roce 2020 zvládli:

  • 2 195 návštěv dětí v 63 nemocnicích po celé České republice
  • 182 doprovodů na operační sály v 7 nemocnicích
  • 72 individuálních návštěv vážně nemocných dětí ve FN Motol
  • 40 návštěv u těžce nemocných dětí v Nemocnici Hořovice
  • 48 návštěv na dětské pohotovosti ve FN Brno
  • další aktivity v domácnostech a několik cyklů Cirkus Paciento

Zároveň však:

  • uskutečnili 140 virtuálních klauniád (včetně zapůjčení tabletů pacientům)
  • publikovali 405 videí na vlastním YouTube kanálu Smích online
  • napsali 529 klaunských dopisů obzvláště seniorům (projekt Klaunská pošta)
Klauniády
Diagram znázorňující počet klauniád a příspěvků (Zdroj: Zdravotní klaun)

„Čtyři pětiny aktivit financují individuální dárci, za což jim patří velký dík. Ovšem to neznamená, že by svůj podíl neměli také dárci firemní. Stejně tak vítáme i první příspěvky od samospráv, tedy měst a obcí. Umožňují nám dělat práci, která pomáhá malým pacientům i seniorům,“ dodává Kateřina Slámová Kubešová. Celkem tak 86 klaunů stihlo v minulém roce 3 816 návštěv.

Zdravotni_klaun_1
Poptávka po profesionálních vystoupeních je vysoká (Zdroj: Zdravotní klaun)

Poptávka po profesionálních vystoupeních je vysoká, pro Zdravotního klauna je však klíčové upřednostnit kvalitu nad kvantitou. Klauni jsou profesionálové, kteří musí být jednak opravdu dobrými herci a improvizátory, musejí mít ale do určité míry také znalosti z medicíny, psychologie a komunikace. Pravidelně se vzdělávají, procházejí uměleckými dílnami a semináři s odborníky a neustále pracují na tom, aby zachovali prvotřídní úroveň profesionality své práce, která, jak je známo, dokáže rapidně zlepšit stav pacienta. Jako potvrzení získané odbornosti mají všichni Zdravotní klauni certifikaci společnou všem partnerským organizacím mezinárodní sítě Red Noses International.

A jak to bylo s vysokozdvižným vozíkem?

Klauni v doktorských pláštích hráli a zpívali seniorům do oken Domova sv. Karla Boromejského v květnu a pro velký úspěch pak znovu před Vánocemi minulého roku.

Zdravotni_klaun_2
Klauni v doktorských pláštích hráli a zpívali seniorům do oken Domova sv. Karla Boromejského (Zdroj: Zdravotní klaun)

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V ČR působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a jeden hospic. Jejich posláním je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chtějí odbourávat nejen stres pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Snaží se zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i zdravotnický personál.

Publikováno: 20. 7. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima