Betonové směsi Knauf SB 20 a SB 30

Pro účely standardních betonářských prací menšího charakteru jsou vhodné suché betony Knauf SB 20 respektive SB 30. Liší se od sebe pevností v tlaku.

Betonové směsi Knauf SB 20 a SB 30 (Zdroj: Depositphotos)

Betonové směsi

Ve srovnání s výše uvedeným betonem BN 30 mají výrazně delší čas tuhnutí a proto umožní zpracování v delším časovém horizontu. Knauf výplňový beton SB 20 lze použít zejména pro betonáž do ztraceného bednění a usazování betonových obrubníků.

BETON SB 1_EPO-Leicht_386232
BETON SB 1_EPO-Leicht_386232 (Zdroj: Knauf)
Betonování
Výplňový beton je možné využít pro betonáž podlah v rodinných domech (Zdroj: Depositphotos)

Je ale možné jej také využít pro betonáž podlah v rodinných domech, sklepích, garážích apod. Pevnost v tlaku tohoto materiálu je 20 MPa (C20/25 dle EN 206). Směs je také vhodná pro výrobu malých betonových dílců.

Pokud ovšem z nějakého důvodu potřebujeme materiál s vyšší pevností (podkladní a opěrné konstrukce, límce kanalizačních vpustí, betonáž vsakovacích jímek a šachet), je k dispozici Suchý beton SB 30 o pevnosti 30 MPa (C25/30 dle EN 206). Na rozdíl od betonu BN 30 se u těchto dvou produktů doba zrání počítá minimálně na 28 dní. Doba zpracovatelnosti jsou dvě hodiny a poměr záměsové vody 3 litry na 30 kg směsi. 

BetonSB30_30kg
Hrubý beton (Zdroj: Knauf)
SB20_30kg
Výplňový beton (Zdroj: Knauf)

www.knauf.cz

Publikováno: 12. 7. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima