Majetkové pojištění by mělo pamatovat i na povodně a vichřice

Během letních měsíců bývají u obydlí největší hrozbou živelní pohromy. V souvislosti s tornádem, které na konci června pustošilo jižní Moravu, pojišťovny hovoří o miliardových škodách. Přívalové deště a silný vítr také napáchají každoročně nemalé škody. Jsou to také základní rizika, která by si lidé měli u svých nemovitostí pojistit. Podle Michala Šimona, manažera neživotního pojištění v ČPP, by lidé měli být u pojištění svého obydlí obecně velmi ostražití, aby na nějaké důležité riziko při sjednávání smlouvy nezapomněli. Anebo mohou využít nabídky ČPP, kde jsou u majetkového pojištění Domex+ pojištěni rovnou proti všem důležitým rizikům, pouze si jen vybírají vhodný pojistný limit.

Majetkové pojištění by mělo pamatovat i na povodně a vichřice (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Aby se letní měsíce nezměnily v noční můru, na co všechno by mělo pamatovat majetkové pojištění?

Obecně je možné říct, že pojištění majetku by mělo pamatovat zejména na všechna zásadní rizika, která mohou vést k totálnímu zničení nemovitosti. V situaci, kdy jsou lidé na daném obydlí závislí, ani není potřeba zmiňovat, jak je tato pojistná ochrana důležitá. Proto je třeba v pojistné smlouvě pamatovat kupříkladu na požár, vichřice či krupobití. Jsou to události, které potkávají majitelé domů neustále, často během letních měsíců. Smutným dokladem toho jsou ostatně škody z nedávných přírodních kalamit. Když už tyto živelní události udeří a nemovitost poškodí či rovnou zničí, v případě kvalitní pojistky lidé získají dostatek peněz na vybudování nového obydlí.

vyvrácený strom spadl na střechu domu
Škody způsobené pádem stromu na dům mohou být značné (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Setkáváte se v praxi s případy, kdy mají klienti svou nemovitost podpojištěnou?

Bohužel ano, protože stále mnoho lidí žije v přesvědčení, že jednou uzavřenou majetkovou smlouvu již není třeba měnit. Přitom je pravděpodobné, že v průběhu trvání pojistné smlouvy může dojít ke zvýšení hodnoty majetku nad úroveň, která byla v době jejího uzavření. Doporučujeme lidem, aby přibližně každé tři až pět let provedli vlastní „inventuru“ pojistných smluv a reálně vyhodnotili, zda pojištění odpovídá aktuální hodnotě jejich majetku. Z praxe víme, že mnoho lidí tento aspekt nevědomě podceňuje, a proto se snažíme sami aktivně oslovovat klienty, kteří mají u nás smlouvu starší 5 let a nabízíme jim úpravu pojistné smlouvy. Současně s tím mají klienti v rámci produktu DOMEX+ již při sjednání své smlouvy možnost sjednání automatické valorizace pojistné částky, kdy při správně stanovené vstupní pojistné částce by tato služba měla eliminovat právě vznik podpojištění.

střešní tašky zničené kroupami
Pojištění by mělo odpovídat pojištění aktuální hodnotě majetku, aby dostatečně krylo vzniklé škody (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

A co když lidé při sjednávání majetkového pojištění některé riziko opomenou?

Naše pojištění majetku Domex+, které klientům nabízíme, je na trhu svým pojetím krytí jedinečné. U tohoto jednoduchého a přehledného pojištění jsou lidé vždy pojištěni proti všem aktuálně nabízeným pojistným rizikům a vyberou si jen pojistný limit, který jim bude vyhovovat. Na výběr mají ze tří variant – MINI, OPTI, MAXI. A tato konstrukce nás odlišuje od konkurence.

Když si tedy lidé u ČPP sjednají Domex+, co všechno vlastně získají?

Majetkové pojištění Domex+ v sobě zahrnuje vícero pojistných ochran. V rámci produktu je tak možné sjednat pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a k tomu i pojištění odpovědnosti. U majetkového pojištění je důležité se pojistit v takzvaných nových cenách, kdy v případě pojistné události si klient z vyplaceného plnění dokáže poškozenou nebo zničenou věc pořídit znovu. Zcela zásadní jsou ale dostatečné pojistné částky. A nelze opomenout ani asistenční služby, které jsou nedílnou součástí pojištění Domex+. Díky nim lidé běžně využívají instalatéry, topenáře, sklenáře, elektrikáře či jiné řemeslníky. Velmi cenné mohou být asistenční služby také v případě nějakých havárií v bytě či domě, kdy majitelé jsou pryč mimo domov, například na dovolené.

majetkové pojištění
Majetkové pojištění Domex+ v sobě zahrnuje několik pojistných ochran (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Publikováno: 19. 10. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima