Spolek Ukliďme Česko a sdružení EPS ČR navázali spolupráci

Znáte projekt Ukliďme Česko? Spolek Ukliďme Česko, který stojí za webovou aplikací kamsnim.cz, se dohodl na spolupráci se Sdružením pěnového polystyrenu ČR. Od spolupráce si oba subjekty slibují sdílené know-how v oblasti cirkulární ekonomiky a rozšíření mapy sběrných míst, kam může veřejnost vytřídit jednotlivé odpadní materiály. Sdružení EPS ČR si následně ukládá za cíl zefektivnění samotného třídění pěnového polystyrenu.Spolek

Spolek Ukliďme Česko a sdružení EPS ČR navázali spolupráci (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com)

Sdružení EPS ČR navázalo spolupráci se spolkem 

Společnost vyvíjí stále větší tlak na efektivnější využívání plastů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň narůstá tlak na omezení plýtvání neobnovitelnými zdroji. Také Sdružení EPS ČR, které je členem Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS) se aktivně podílí na plnění tohoto cíle. „Dobrovolně jsme se zavázali podpořit co nejvyšší míru recyklace EPS do roku 2030. Předpokládáme, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu,“ uvádí Pavel Zemene, předseda sdružení.

Sdružení EPS reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice
Sdružení EPS reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice (Zdroj: Native PR, s. r. o. )

Součástí plnění výše uvedených cílů je zřízení stránky recyklujemepolystyren.cz, která seznamuje širokou veřejnost s různými druhy odpadního polystyrenu, způsobem jejich sběru, třídění a recyklace. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci. „Naší ambicí do budoucna je fungovat jako hlavní informační platforma, zaštiťující veškeré informace o recyklaci pěnového polystyrenu. Web je určen jak široké veřejnosti, tak i firmám. Neustále vedeme jednání o spolupráci s dalšími soukromými a veřejnými subjekty, kteří v oblasti recyklace již podnikají kroky. Právě proto jsme se rozhodli navázat spolupráci se spolkem Ukliďme Česko, jehož činnost dlouhodobě sledujeme a podporujeme,“ dodává Zemene.

Naším cílem však není donekonečna uklízet nepořádek po jiných
Naším cílem však není donekonečna uklízet nepořádek po jiných (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) )

Spolek Ukliďme Česko vytvořil již v roce 2020 webovou a mobilní aplikaci kamsnim.cz, která mapuje sběrná místa, kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i nebezpečné odpady. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, která lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 90 000 odběrných míst.

Spolek Ukliďme Česko vytvořil již v roce 2020 webovou a mobilní aplikaci kamsnim.cz
Spolek Ukliďme Česko vytvořil již v roce 2020 webovou a mobilní aplikaci kamsnim.cz (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) )

Před sedmi roky jsme s kolegy započali dnes už tradiční dobrovolnické úklidy pod názvem Ukliďme Česko, které se staly v ČR fenoménem a v roce 2019 se na nich podílelo více než 150 000 dobrovolníků. Naším cílem však není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Z toho důvodu jsme vyvinuli aplikaci „Kam s ním“, pro ty, kteří by snad i dnes, v době sběrných středisek a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad tápali“, říká autor projektu Miroslav Kubásek.

Smyslem aplikace je vytvořit mapu sběrných míst pro třídění odpadu
Smyslem aplikace je vytvořit mapu sběrných míst pro třídění odpadu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) )

Publikováno: 13. 10. 2021, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima