Začtěte se do meditativního vyprávění o životě v souladu s přírodou

Zahrada patří všem, kteří se na ni dívají – je jako kniha, a každý, kdo do ní zavítá, si odnese něco jiného. Marc Hamer nás v ojedinělé knize Od semínka v prach měsíc po měsíci provádí svými zážitky při práci v zahradě i mimo ni, přičemž střídající se roční období uvádějí do popředí stále nové rostliny i živočichy a zahradníka samotného vedou k rozjímání nad vlastní minulostí i budoucností.

Začtěte se do knihy a meditativního vyprávění o životě v souladu s přírodou (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com)

Vyprávění o životě v souladu s přírodou

Představte si nádhernou rozlehlou zahradu. Sytě rudé hortenzie se uklánějí popínavým žlutým růžím, pásy nar­cisů kynou jiřinám, tulipány si na hlavy pod zlatavým sluncem uvazují růžový turban. Na staré okrasné jezírko shlíží z nebe natržený mrak. V zadní části přechází zastři­žený trávník v louku plnou divokých květin, a kdo by šel ještě dál, až za mokřiny v koutě, toho by obklopily vzrost­lé javory a buky. Jenže do téhle zahrady nikdo nechodí. Paní je pryč nebo se dívá oknem z kuchyně a jediným člo­věkem, který šlape mezi záhony, je stárnoucí vousatý za­hradník. Jmenuje se Marc Hamer a donedávna přes zimu chytal krtky. 

Kniha Od semínka v prach je vlastně jakýmsi manifestem zahradnického zenu a povzbudivou rozpravou o životě v souladu s přírodou. Kde není uřvané ego, tam má v na­stalém prázdnu šanci vyvstat něco jiného. Třeba štěstí. Pak stačí zahlédnout rorýse, pohladit muškát nebo sledo­vat postarší sousedku, a nic vám nechybí.

Marc Hamer nás v ojedinělé knize Od semínka v prach měsíc po měsíci provádí svými zážitky
Marc Hamer nás v ojedinělé knize Od semínka v prach měsíc po měsíci provádí svými zážitky (Zdroj: Nakladatelství Kazda)
Představte si nádhernou rozlehlou zahradu.
Představte si nádhernou rozlehlou zahradu. (Zdroj: Nakladatelství Kazda)

Zabořte ruce do země, chvíli jen tiše pozorujte a uvidíte, co se stane

Marc Hamer navrhl a pečuje o tutéž pětihektarovou zahradu více než dva­cet let. Chodí do ní málokdo, a tak je jediným člověkem, který zná všechna její tajemství — ale přitom mu nepatří. Jeho vztah s paní majitelkou je záro­veň odtažitý i překvapivě důvěrný, pro­dchnutý tajuplným spojením panujícím mezi dvěma lidmi, kteří velice odlišným způsobem sdílejí tentýž prostor.

Zahrada patří všem, kteří se na ni dívají
Zahrada patří všem, kteří se na ni dívají (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

V této ojedinělé knize nás Hamer mě­síc po měsíci provádí svými zážitky při práci v zahradě i mimo ni, přičemž stří­dající se roční období uvádějí do popředí stále nové rostliny i živočichy a zahrad­níka samotného vedou k rozjímání nad vlastní minulostí i budoucností. Z au­torova mírumilovného a meditativního vyprávění se dozvíme o zahradnickém folklóru a moudrosti, radostech práce rukama, jeho cestě od osamělého bezdo­movectví k rodinné spokojenosti i o ko­loběhu růstu a rozkladu, podle něhož se řídí nejen život v zahradě, ale i ten náš.

Kniha je manifestem zahradnického zenu
Kniha je manifestem zahradnického zenu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

O aurorovi:

Marc Hamer se narodil a vyrůstal na severu Anglie, odkud se později pře­sunul do Walesu. Po dvouletém období bez střechy nad hlavou a následné práci na železnici studoval výtvarné umění v Manchesteru a Stoke-on-Trentu. Jeho předchozí kniha Jak chytit krtka — a najít v přírodě sám sebe byla navržena na ocenění Wainwright Prize.

Zdroj: Nakladatelství Kazda

Poutavé vyprávění o životě, přírodě a jedné zahradě si nenechte ujít
Poutavé vyprávění o životě, přírodě a jedné zahradě si nenechte ujít (Zdroj: Nakladatelství Kazda)

Publikováno: 12. 11. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima