Společnost Wienerberger vyhlásila třináctý ročník studentské „Soutěže o nejlepší projekt“ plný novinek

Již 13. ročník oblíbené studentské „Soutěže o nejlepší projekt“, který každoročně organizuje společnost Wienerberger, odstartoval začátkem listopadu. Nový ročník přinese hned dvě novinky. Tou první je navýšení odměn pro studenty, kteří se umístí ve finálovém celostátním kole na prvních třech místech, druhou pak možnost poroty udělit mimořádné ocenění za inovativní přístup. Hlavní cíl soutěže, a to podpora růstu nové generace působící v oblasti architektury a stavebnictví, ale zůstává nadále stejný.

Společnost Wienerberger vyhlásila třináctý ročník studentské „Soutěže o nejlepší projekt“ plný novinek (Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

Studentská soutěž o nejlepší projekt je jako každý rok určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních. Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do kategorie Projekt rodinného domu a to do 13. 5. 2022, studenti 4. ročníků pak do kategorie Projekt občanské a bytové stavby do 22. 4. 2022. V obou kategoriích se mohou zúčastnit klání o speciální ocenění – nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach.

Josef Kolařík, SPSŠ Valašské Meziříčí, 1. místo v kategorii Projekt rodinného domu v minulém ročníku soutěže
Josef Kolařík, SPSŠ Valašské Meziříčí, 1. místo v kategorii Projekt rodinného domu v minulém ročníku soutěže (Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

„Stejně jako vše, tak i naše soutěž se postupem času vyvíjí. Ačkoliv se hlavně v posledních letech její podoba poměrně ustálila, tak se stále snažíme ji nejenom modernizovat, ale i zlepšit, a to zejména ve prospěch studentů, tedy jejích přímých účastníků. V jedenáctém ročníku jsme tak i vlivem okolností přistoupili k odevzdání soutěžních projektů výhradně v elektronické podobě, což se ukázalo jako dobrý krok, který mimo jiné studentům trochu usnadnil práci. Letos jsme se je naopak rozhodli více motivovat především zvýšením odměn v celostátním finálovém kole soutěže. Svou kreativu mohou ukázat a být za to odměněni speciálním oceněním poroty za inovativní přístup,“ sdělil autor soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek.

Na závěr dodal: „Nejsme pověrčiví, takže věřím, že třináctý ročník soutěže nepřinese smůlu, ale naopak nám opět ukáže, jak jsou budoucí projektanti šikovní a že opravdu má cenu je maximálně podporovat.“

Daniel Král, SPSŠ Brno a speciální ocenění v kategorii  Projekt občanské a bytové výstavby v loňském ročníku soutěže
Daniel Král, SPSŠ Brno a speciální ocenění v kategorii Projekt občanské a bytové výstavby v loňském ročníku soutěže (Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

Soutěž opět probíhá ve dvou kolech. V prvním, školním, vyberou zástupci společnosti Wienerberger společně s pověřenou osobou každé zúčastněné školy tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních kategoriích a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach, rovněž v každé soutěžní kategorii.

Všechny práce oceněné v prvním kole automaticky postupují do kola druhého, celostátního. Jejich hodnocením se zabývá odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, nezávislého experta v oboru stavebnictví a zástupců mediálních partnerů soutěže. Porota vybere tři vítězné práce z návrhů rodinných domů, další tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby a rovněž jednu vítěznou práci s použitím produktů značky Tondach v každé soutěžní kategorii. Porota si také vyhrazuje právo udělit ve finále mimořádné ocenění projektu, jehož autor z jejich pohledu prokázal inovativní přístup.

CZ_PHO_Karolina_Urbanová_VOS_SPSS_Praha_1_misto_kategorie_Projekt_obcanske_a_bytove_stavby
Karolína Urbanová, VOŠ SPSŠ Praha, 1. místo v kategorii Projekt občanské a bytové výstavby v loňském ročníku soutěže (Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

Pro mladé studenty, jejichž práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Ve školním kole získají při umístění v rámci své školy na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč. Úspěšní autoři vybraní v rámci ocenění v kategorii skládaný střešní plášť Tondach získají 1.000 Kč. V celostátním kole obdrží nově výherci za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Finanční odměnu získá také autor případně mimořádně oceněného projektu. 

Josef Kolařík, SPSŠ Valašské Meziříčí, 1. místo v kategorii Projekt rodinného domu v loňském ročníku soutěže
Josef Kolařík, SPSŠ Valašské Meziříčí, 1. místo v kategorii Projekt rodinného domu v loňském ročníku soutěže (Zdroj: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.)

Publikováno: 6. 12. 2021

Jsme členy mediální skupiny Prima