Češi třídí pěnový polystyren lépe než před rokem, 8 z 10 by ocenilo separátní kontejner v místně svého bydliště

Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 60 % dotazovaných třídí obaly do žluté popelnice a další čtvrtina je odváží do sběrného dvora. U obou možností registrujeme v porovnání s průzkumem z loňského roku nárůst; naopak počet respondentů, kteří obaly z EPS netřídí, tzn. vyhazují do směsného odpadu, mírně klesl. Zhruba 80 % dotazovaných by navíc uvítalo samostatný kontejner na pěnový polystyren v místě svého bydliště. Jeho přínos v praxi Sdružení otestovalo v loňském roce na sídlišti v Kralupech nad Vltavou, kde se za měsíc a půl v rámci pilotního projektu v kontejneru nakumulovalo 42,5 kg odpadního EPS od zdejších obyvatel.

Třídění pěnového polystyrenu by usnadnilo více kontejnerů (EPS)

Obalový pěnový polystyren se z 98 % skládá ze vzduchu a ze 2 % z polymeru. Jeho předností jsou především tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, stlačení a nárazům. Nejčastěji se používá k balení elektrospotřebičů, jako např. televize, myčka či lednička. Dále je četně využíván v potravinářském průmyslu, zejména kvůli svým izolačním vlastnostem. Jedná se o velmi dobře recyklovatelný materiál, záleží ovšem na tom, v jaké podobě ho spotřebitel vytřídí. V současné době už jsou sice k dispozici technologie, které dokáží zrecyklovat i těžce znečištěný EPS, stále ovšem platí, že čím čistší materiál je, tím jednodušeji ho lze upravit a následně znovu použít. Ideální je tedy odpadní obalový EPS vyvážet přímo do sběrného dvora. „Pěnový polystyren bez pochyby patří i do žlutého kontejneru. Hrozí zde ovšem znečištění od jiných odpadů, které se s obalovým EPS v kontejneru smísí, což může v konečném důsledku ztížit jeho recyklaci,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. 

K dispozici je mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci
K dispozici je mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Odpadní EPS a čeští spotřebitelé

Sdružení EPS ČR za využití online nástroje pro sběr dat Instant Research od agentury Ipsos realizovalo průzkum, v němž se dotazovalo 800 respondentů na otázky z oblasti třídění a recyklace. Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů (60 %) obalový EPS vynáší do žlutých kontejnerů. V porovnání s průzkumem z minulého roku zde registrujeme nárůst o 3 procentní body. Čtvrtina dotazovaných uvedla, že odváží obaly z pěnového polystyrenu přímo do sběrného dvora, což je o jeden procentní bod více než loni. Desetina respondentů uvedla, že odpad z pěnového polystyrenu netřídí, tzn. vyhazuje jej do směsného odpadu, odkud následně putuje na skládku či do spalovny. Oproti loňsku zde registrujeme úbytek o 3 procentní body a v porovnání s průzkumem z roku 2019 dokonce o 7 procentních bodů, což znamená, že spotřebitelů, kteří EPS netřídí, stále ubývá. V poslední řadě 5 % respondentů uvedlo, že obaly vrací přímo prodejci. Jedná se o zhruba stejný počet dotazovaných jako loni.

I takto velmi často dopadá odložení odpadu z pěnového polystyrenu
I takto velmi často dopadá odložení odpadu z pěnového polystyrenu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Možnosti separátního sběru EPS

Z průzkumu nadále vyplývá, že 93 % dotazovaných by v případě výskytu samostatného kontejneru na odpadní EPS v místě jejich bydliště tuto možnost využilo a polystyren třídilo separátně. Na otázku „Uvítali byste samotný kontejner na EPS?“ reagovalo 80 % respondentů pozitivně (37 % ano a 43 % spíše ano). „V rámci Sdružení EPS ČR jsme koncem loňského roku uvedli do praxe první pilotní projekt odděleného sběru odpadního polystyrenu. Na sídliště v Kralupech nad Vltavou byla umístěna nádoba určená pouze pro odpadní EPS. Za měsíc a půl provozu do ní bylo vytřízeno 42,5 kg. Odpad byl následně odvezen přímo do sběrného dvora. Pilotní projekt se setkal s úspěchem a ukázal, že separovaný sběr EPS na sídlišti je možný,“ uzavírá Zemene.

Speciální kontejner na ukládání pěnového polystyrenu
Speciální kontejner na ukládání pěnového polystyrenu (Zdroj: EPS)
K dispozici je mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci
K dispozici je mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jak třídit pěnový polystyren, jasně a přehledně

Sdružení EPS ČR u příležitosti dobrovolného závazku podpořit v co nejvyšší míře recyklaci pěnového polystyrenu provozuje webové stránky Recyklujemepolystyren.cz. Na stránkách se mimo jiné dozvíte, jak třídit jednotlivé aplikace pěnového polystyrenu včetně toho, jak samotná recyklace probíhá. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz.

Některé společnosti dovolí odkládat pěnový polystyren do žlutých kontejnerů
Některé společnosti dovolí odkládat pěnový polystyren do žlutých kontejnerů (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Publikováno: 9. 4. 2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima