Výzdoba pláště pamětního zvonu je inspirovaná fragmenty roztavených zvonů za 2. světové války

Pamětní Zvon #9801 vznikne podle návrhu pražských zvoníků, kteří do výzdoby pláště zahrnuli i fragmenty ze skutečných ztracených zvonů. Nový zvon, který připomene zvony zničené za druhé světové války, dosud podpořili dárci z celého Česka částkou 3 908 856 Kč. Vybrané peníze iniciativa Zvon #9801 použije na zaplacení zálohy na výrobu zvonu ve špičkové rakouské dílně Grassmayr.

Friedensglocke Mösern z dílny Grassmayr (podobná velikost jako Zvon #9801) (Zdroj: Sanctus Castulus)

Pamětní zvon #9801

Zvon #9801 bude unikátní svou kombinací různých povrchových úprav (přirozený vzhled, grafit a patina). Zároveň v sobě nese tradiční a moderní, církevní i světské, tuzemské i zahraniční odkazy. Jedním z hlavních motivů je přerod starého a zničeného v nové. Autory návrhu jsou pražští zvoníci, kteří se do hledání jeho podoby zapojili vedle několika velkých jmen v oblasti výtvarného umění.

„Ze zaslaných návrhů výtvarného řešení zvonu určeného pro Rohanský ostrov byl jednomyslně vybrán koncept využívající fragmenty zvonů zničených a odvezených z území Čech a Moravy během okupace. Tyto fragmenty se v symbolické zkratce stávají součástí těla nového zvonu a odkazují tak k tragickému příběhu, ale i novému začátku. Autory návrhu jsou Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek,” komentuje Leoš Válka, galerista a odborný garant.

Návrh pláště Zvonu 9801, autoři Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek
Návrh pláště Zvonu 9801, autoři Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek (Zdroj: Kryštof Čižinsky a Jakub Kaminek)

O výběru finálního návrhu rozhodovalo kolegium ve složení Leoš Válka, Josef Pleskot, Jiří Padevět, Marek Vocel a Ondřej Boháč. „Zvon #9801 má připomenout tisíce zničených zvonů, obrovskou kulturní ztrátu a pohnuté osudy lidí spojených se zvony. Část jeho výzdoby vychází z fragmentů mnoha skutečných ztracených zvonů, z různých koutů republiky a z různých zvonařských dílen, z nichž se rodí zvon nový, promlouvající jedním silným hlasem. Svou velikostí, exteriérovým umístěním a poselstvím navazuje na tradici mírových zvonů,“ popisují autoři vítězného návrhu.

Pražští zvoníci na setkání s bratry Peterem a Johannesem Grassmayr
Pražští zvoníci na setkání s bratry Peterem a Johannesem Grassmayr (Zdroj: Sanctus Castulus)

„Mám velkou radost, že vybraný návrh na design zvonu je právě od skutečných zvoníků, kteří vnímají a znají podstatu zvonu. Nejlépe tak propojí vnější formu s tím, co je uvnitř ukryto,“ nepochybuje jeden z autorů dalšího návrhu malíř Patrik Hábl. Svou představou o podobě zvonu přispěli například také Michal Gabriel, designérské duo Olgoj Chorchoj, Maxim Velčovský a Jaroslav Róna. Ten za kolegy umělce dodává: „Zúčastnili jsme se proto, že důvody pro vznik tohoto projektu považujeme za historicky významné. Vítězný návrh považujeme za ideově výrazný a výtvarné zpracování tuto ideu zdařile řeší.“

Zvonařská dílna Grassmayr, tavící pec
Zvonařská dílna Grassmayr, tavící pec (Zdroj: Grassmayr)

Již získané prostředky umožnily zaplatit první zálohu na výrobu zvonu ve výši 2 584 176 Kč a zadání zakázky. Vznikne zvon o celkové hmotnosti 9 801 kilogramů – každý kilogram symbolizuje jeden zvon, který byl v protektorátu Čechy a Morava zrekvírován a přetaven v říšských továrnách na zbraně. Z protektorátu zmizelo za druhé světové války 9801 zvonů a většina věží kostelů a radnic tak přišla o svůj „hlas“. Komunistický režim jejich návratu po válce nepřál a zvony se na svá místa vracejí jen pomalu.

Zvonařská dílna Grassmayr, odlévání zvonu
Zvonařská dílna Grassmayr, odlévání zvonu (Zdroj: Grassmayr)

Iniciativa se rozhodla svěřit výrobu vyhlášené dílně Grassmayr v rakouském Innsbrucku, která dodávala zvony do českých zvonic již za Rakouska-Uherska. Zvon #9801 tu mistři svého řemesla odlijí během letošního jara, poté bude postupně chladnout a následuje náročná postprodukce, čištění a finální úprava povrchu.

Veřejnou sbírku spustila iniciativa Zvon #9801 na začátku února. „Podařilo se už vybrat 38 procent z cílové částky 9 až 10 milionů korun,“ těší Ondřeje Boháče, předsedu pořádajícího spolku Sanctus Castulus. Základem sbírky se stal velký dar v celkové výši 3 milionů korun od Nadace PPF, která stojí při projektu od jeho zrodu. Ideu odlití nového zvonu pomáhají realizovat ale i příspěvky od drobných dárců, které čítají již téměř 1 milion Kč. Sbírka na Zvon #9801 tak nadále pokračuje. Přispívat lze přímo na transparentní účet 9801198011/2010 nebo přes platformu Darujme. Cílová částka pomůže napravit kulturní ztrátu alespoň symbolicky.

Ondřej Boháč na prohlídce zvonařské dílny
Ondřej Boháč na prohlídce zvonařské dílny (Zdroj: Grassmayr)

Zvon #9801 bude darován hl. m. Praze a jeho hlas by měl být slyšet z budoucího parku na revitalizovaném Rohanském ostrově. Tedy ze stejného místa, kde byl v roce 1942 pomyslný hřbitov zvonů a odkud byly dále odvezeny do Hamburku. Obdobně velký zvon byl v Čechách naposledy umístěn před téměř pěti sty lety (zvon Zikmund v chrámu sv. Víta), iniciativa Zvon #9801 věří, že její idea inspiruje pokračující snahy o návrat dalších zvonů do prázdných věží a zvonic.

Zvon #9801 v číslech

 • Spodní průměr Zvonu #9801 bude 258 cm.
 • Na výšku bude měřit 187 cm (bez koruny), hlava přidá dalších cca 126 cm.
 • Váha srdce bude cca 300 kg.
 • Celková hmotnost zvonu bude 9 801 kg – za každý zničený zvon bude do nového vložen jeden kilogram.
 • Nárazový tón Zvonu #9801 bude f0.

 Sanctus Castulus, z. s. Transparentní účet: 9801198011 / 2010 www.9801.cz

Kolegium / iniciátoři:

 • Ondřej Boháč, geograf, zvoník (na iniciativě se podílí svým soukromým zájmem zvoníka, nikoliv z funkce ředitele IPR Praha)
 • Marek Vocel, producent
 • Radek Lunga, kampanolog
 • Josef Pleskot, architekt
 • Jiří Padevět, spisovatel
 • Janek Rubeš, dokumentarista
 • Kryštof Čižinský, zvoník
 • Jan Lukačevič, kosmický inženýr, zvoník
 • Štěpán Valenta, zvoník
 • Tomáš Lapáček, politolog, zvoník
 • Leoš Válka, galerista Jana Tomas Sedláčková, manažerka
 • Jan Mikulka, dokumentarista
 • Aleš Berný, novinář
 • Barbora Musilová, designér

První dárce: Nadace PPF Díky podpoře a aktivnímu zapojení Nadace PPF v čele s Janou Tomas Sedláčkovou, členkou správní rady, bylo možné započít realizaci náročného projektu Zvon #9801

Zdroj informací: Sanctus Castulus; Grassmayr

Publikováno: 18. 4. 2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima