Každý pátý kuřák v Česku háže nedopalky na zem. Tabákové firmy to chtějí změnit

Podle výsledků průzkumu si téměř polovina kuřáků v Česku myslí, že nedopalek je biologicky lehce rozložitelný odpad. Každý pátý z nich odhazuje nedopalky na zem namísto do směsného odpadu. Cigaretový filtr se přitom v přírodě rozkládá až 15 let. Informovat a motivovat ke správnému nakládání s nedopalky má kampaň Cigaretovník.

Každý pátý kuřák v Česku háže nedopalky na zem (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Více než polovina dotázaných kuřáků v Česku v průzkumu uvedla, že kouří venku (průzkum provedlo SZZV). Pětina ze všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš. Nejčastěji se tak chovají mladší kuřáci do 35 let a lidé s nižším vzděláním. Jen necelá polovina českých kuřáků (49 %) ví o tom, že filtry k cigaretám, doutníčkům i nahřívanému tabáku obsahují plast, stejně jako dutinky s filtry.

Jiný reprezentativní průzkum provedený v 11 zemích ukázal, že každý osmý kuřák nepovažuje odhození nedopalku na zem za znečišťování a myslí si, že je to „normální“ způsob likvidace tohoto odpadu. Průzkum potvrdil i to, že někteří kuřáci si myslí, že nedopalek je vyrobený z papíru (37 %), anebo dokonce bavlny (38 %). 

Pětina ze všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš
Pětina ze všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Změnit chování kuřáků tak, aby správně nakládali s nedopalky a neznečišťovali životní prostředí, si klade za cíl kampaň Cigaretovník. Ta právě teď startuje v ulicích českých měst, ale setkáte se s ní i v tisku, v rozhlase a na internetu. Jejím symbolem je mýtický strom cigaretovník, který ale z odhozeného nedopalku nevyroste. Kampaň informuje o tom, že jediným momentálně správným nakládáním s nedopalky je jejich odhození do směsného odpadu. Ve velkých městech pak skončí ve spalovně, kde svým složením podporují hoření (a mohou být i energeticky využity jako zdroj pro výrobu tepla či elektřiny).

Správné nakládání s nedopalky podporuje i zpěvačka a modelka Jitka Boho, která se zasazuje o ochranu přírody, jak to jen jde. Říká k tomu: „Jen málokdo ví, že odhozený nedopalek se rozkládá až 15 let! Tak pojďme společně něco udělat s informovaností, aby žádné nedopalky už nekončily na zemi, protože cigaretovník z nich opravdu nevyroste. Nedopalek patří do koše!"

Cílem informační kampaně Cigaretovník je podpořit nejen u kuřáků znalost o správném nakládání s tímto odpadem
Cílem informační kampaně Cigaretovník je podpořit nejen u kuřáků znalost o správném nakládání s tímto odpadem (Zdroj: Cigaretovnik)

Cílem informační kampaně je podpořit nejen u kuřáků znalost o správném nakládání s tímto odpadem. „Chtěl bych vyzdvihnout, že osvětovou kampaň realizují firmy společně, dobrovolně a bez ohledu na to, že v České republice dosud nebyla transponována směrnice EU, která výrobcům realizaci takových osvětových opatření ukládá. Edukaci považují za klíčovou a věří, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím,“ vysvětluje Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

„Věříme ve smysl originální kampaně, která má podpořit změnu chování a pomoci ke snížení počtu nedopalků odhozených na zem. Jsme rádi, že se firmy napříč odvětvím propojily, aby na tento jev upozornily, a společně vytvořily tuto osvětovou kampaň. Cigaretovník je dobrým příkladem toho, jak firmy umí ve veřejném zájmu táhnout za jeden provaz, čehož si jako zástupce zaměstnavatelů a byznysu v Česku vážíme,“ doplňuje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Změnit chování kuřáků tak, aby správně nakládali s nedopalky a neznečišťovali životní prostředí, si klade za cíl kampaň Cigaretovník
Změnit chování kuřáků tak, aby správně nakládali s nedopalky a neznečišťovali životní prostředí, si klade za cíl kampaň Cigaretovník (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Znečištění přírody a měst nedopalky je v Česku poměrně často viditelným problémem. Hlavní myšlenkou kampaně je připomenout, že nedopalek na zem nepatří, protože z něj žádný cigaretovník nevyroste.

Odhozené nedopalky jsou nejrozšířenějším odpadem, který nacházíme ve veřejném prostoru. Bohužel většina kuřáků si ani neuvědomuje, jaké znečištění přírody odhozením nedopalku vytváří. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování. Pojďte nám s tím pomoci!“ vyzývá Miroslav Kubásek, zakladatel dobrovolnické akce Ukliďme Česko.

Tváří kampaně Cigaretovník se stala také Jitka Boho
Tváří kampaně Cigaretovník se stala také Jitka Boho (Zdroj: Cigaretovnik)

Kampani poskytly záštitu České sdružení pro značkové výrobky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, spolek Ukliďme Česko a Sdružení místních samospráv ČR. Kampaň financují největší tabákové společnosti v České republice, Philip Morris ČR, Japan Tobacco International, British American Tobacco a Imperial Brands.

Zdroj informací: Cigaretovník

Publikováno: 30. 6. 2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima