Společnost Heluz otevřela v Dolním Bukovsku výzkumné centrum

Společnost Heluz otevřela špičkové výzkumné centrum, které zahrnuje dvě laboratoře, chemicko-technologickou a mechanickou, jejíž dominantou je tzv. lámací dráha. Centrum je významnou složkou výroby stavebních materiálů

Výzkumné centrum společnosti Heluz v Dolním Bukovsku zahrnuje dvě laboratoře, chemicko-technologickou a mechanickou (Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.)

Výzkumné centrum v Dolním Bukovsku je unikátním místem, které společnosti HELUZ umožňuje dosahovat vysoké kvality svých výrobků, rychleji inovovat a zavádět nové technologie a produkty. Výzkumné centrum společnosti HELUZ disponuje nejmodernějším vybavením, které pokrývá celý proces – od zkoušek vstupních materiálů přes výrobkové vlastnosti až po testování vlastností celých konstrukcí.

Klimatické komory v chemicko-technologické laboratoři simulují různé povětrnostní vlivy

V chemicko-technologické laboratoři se kontrolují používané suroviny pro výrobní směsi. Technologové zkoumají jejich vhodnost pro výrobu, jak je namíchat v optimálním poměru, a ověřují, jakými vlastnostmi bude produkt disponovat. Například dokážou stanovit optimální dobu odležení těsta, optimální režim sušení a pálení nebo ideální teplotu výpalu.

V laboratoři se nacházejí pece, kde se vzorky vypalují na různé teploty v rozsahu od 700 do 1 100 °C. Hotové výrobky se poté testují z hlediska odolnosti vůči různým klimatickým podmínkám. K tomu slouží klimatické komory s teplotami od −30 do 100 °C, které jsou schopné simulovat různé povětrnostní vlivy.

Výzkumné centrum disponuje nejmodernějším vybavením
Výzkumné centrum disponuje nejmodernějším vybavením (Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.)

Mechanické laboratoři dominuje tzv. lámací dráha

V mechanické laboratoři se ověřují vlastnosti hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Mechanická laboratoř je rozdělena na zkoušky výrobků a konstrukcí. Na zkušebních lisech se zkouší pevnost v tlaku cihel či betonu nebo také pevnost v tahu za ohybu na stropních vložkách.

Tyto stroje jsou vhodné i pro ověřování vlastností hotových výrobků, zejména cihel a stropních vložek, a to za pomoci tzv. lámací dráhy. Ta zaujme už svou mohutností. Lámací dráha je osazena pístem, který umí vyvinout tlakovou sílu až 2 700 kN, což odpovídá zátěži 270 tun. Je určena pro ověřování vlastností konstrukcí u vybrané kombinace cihel a malty. Lámací dráha je navržena pro různé modifikace uspořádání testů celých stěn nebo vodorovných konstrukcí, jakými jsou překlady nebo stropy.

Výrobky jsou takto vyvíjeny a testovány k jejich optimálnímu použití. Po ukončení vlastního vývoje jsou produkty odeslány k nezávislému ověření vlastností do externích akreditovaných laboratoří, kde je potom získání certifikátu mnohem jednodušší.

Tip:

Zde se můžete podívat na video z laboratoří

Zdroj informací: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Publikováno: 6. 10. 2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima