Švédská kosmetická společnost zveřejnila souhrn iniciativ v oblasti udržitelnosti

Švédská kosmetická společnost Oriflame je na světovém trhu stálicí. Vsadila na udržitelnost a angažuje se v oblasti klimatu a životního prostředí. Tento přístup je skvělým příslibem do budoucnosti.

Švédská kosmetická společnost Oriflame představila nový katalog (Zdroj: ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o.)

Švédská společnost Oriflame zveřejnila Sustainability report 2022 - oč se jedná?

Švédská kosmetická společnost Oriflame shrnuje své iniciativy v oblasti udržitelnosti. V rámci loňského výročí 55 let od založení značky oslavuje úspěchy a upozorňuje na oblasti, ve kterých je potřeba i nadále růst. Strategie udržitelnosti zahrnuje tři oblasti: Respekt k přírodě, Příležitost pro Brand partnery a také Vášeň pro lidi.

V roce 2022 byla společnost Oriflame již podruhé oceněna jako Evropský lídr v oblasti klimatu v žebříčku Financial Times a Statista. Tento obrovský úspěch společnost motivoval k dalšímu zlepšování v této oblasti. V souladu se svým cílem přispívat k ochraně životního prostředí přešla nyní společnost na nový, udržitelný katalog a představila také jeho digitalizovanou verzi. Nový katalog efektivněji využívá papír, díky čemuž vzniká méně odpadu a šetří se tím cenné zdroje.

Oriflame nabízí udržitelné výrobky i obaly
Oriflame nabízí udržitelné výrobky i obaly (Zdroj: ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o.)

„Jsem nesmírně hrdá, že mohu pracovat pro společnost, kterou Financial Times a Statista řadí mezi 300 evropských lídrů v oblasti ochrany klimatu. Udržitelnost je bytostnou součástí toho, kým jako firma jsme. Je nedílným prvkem našeho odkazu, naší značky i našeho poslání plnit sny. Dlouhodobý závazek udržitelnosti se odráží i v základních principech našeho fungování a je nám každodenní inspirací. Proto neustále vyvíjíme nové způsoby, jak být ještě udržitelnější a jak ještě více omezit naši uhlíkovou stopu. Jednou z těchto iniciativ je náš nový katalog. Jeho nový formát každý rok v Evropě ušetří přes 1 000 tun papíru – to je zhruba 17 000 stromů,“ uvedla Jessica Andersson, generální ředitelka Oriflame ČR.

Kromě toho společnost zůstala v loňském roce klimaticky neutrální, čehož poprvé dosáhla v roce 2019 a podařilo se jí toto udržet i přes období spojené s Covid-19 a dalšími výzvami posledních let. Elektřina pro výrobní závody pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů a 97 % objemu výrobků na bázi papíru pochází z certifikovaných udržitelných zdrojů nebo z recyklovaných surovin.

Filosofie firmy jde ruku v ruce s respektem k přírodě
Filosofie firmy jde ruku v ruce s respektem k přírodě (Zdroj: ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o.)

V roce 2022 společnost pokračovala v úsilí o ochranu lesů a získala také hodnocení A- v programu CDP Forest for Palm oil a dostala se tak na vedoucí úroveň v zavádění osvědčených postupů v oblasti palmového oleje. Celosvětově se Oriflame zavázal zabývat se dalšími složkami mimo papír a palmový olej, které mohou přispívat k odlesňování, a hledá způsoby, jak tyto složky v jejích výrobcích nahradit.

Udržitelné výrobky a obaly

V roce 2022 se Oriflame nadále zaměřoval na zvyšování udržitelnosti svých výrobků, nových i stávajících. Příkladem jsou složky přírodního původu, certifikace třetích stran, snižování množství plastů v obalech nebo obaly obsahující recyklované sklo nebo plast. I v rámci výrobního procesu a chodu společnosti se značka globálně snaží o udržitelnější nakládání s odpady, například tím, že znovu používají kartonové krabice, což v loňském roce činilo 140 tun opakovaně využitých krabic. 

Oriflame svým vytrvalým úsilím v oblasti udržitelnosti a inovací udává směr k udržitelnější budoucnosti kosmetického průmyslu. Komplexním přístupem k udržitelnosti společnost zlepšuje svoji ekologickou stopu, i stopu svých zákazníků. Společnost myslí na ochranu vodních zdrojů i lesů. Míří cestou nízkouhlíkové ekonomiky pro udržení zdravého klimatu a snaží se komunikovat udržitelné kroky také veřejnosti.

Tip:

Celý report Oriflame Sustainability Report 2022 najdete ZDE

Hlavní počiny v oblasti udržitelnosti 2022:

  • Už podruhé za sebou byla tato švédská kosmetická společnost Financial Times a Statista oceněni jako Evropský lídr v oblasti klimatu.
  • 97 % objemu produktů na bázi papíru pochází ze zdrojů s certifikátem udržitelnosti nebo z recyklovaných surovin.
  • 100 % obnovitelné energie od roku 2018 ve všech závodech vedených Oriflame a od roku 2019 klimaticky neutrální provoz.
  • 100 % nových oplachových přípravků péče o pleť a o tělo v roce 2022 má biologicky odbouratelné složení.
  • Oriflame se soustředí na snížení klimatického dopadu našich obalů. (Například zvyšuje podíl recyklovaných materiálů, redukuje váhu obalu a vyvíjí produkty, které lze doplnit z náhradního balení.)

Zdroj informací: ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o.

Publikováno: 24. 5. 2023, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima