Půjčovna kompenzačních pomůcek pomáhá pečujícím rodinám na Rakovnicku

Když se rodina ocitne v situaci, kdy jí umírá blízký člověk a chce i může se o něj postarat, potřebuje rychlé a kvalitní informace, jak a s jakou pomocí o něho může doma pečovat, aby své dny dožil důstojně, bez bolesti a podle jeho přání. K tomu, aby mu jeho nejbližší byli schopni zajistit co nejlepší péči, potřebují nutně zdravotní a kompenzační pomůcky, které jim pomáhají nejen ušetřit mnoho sil, ale zároveň nemocnému zajišťují profesionální péči v domácím prostředí. Bohužel pro mnohé z nich zůstávají tyto pomůcky nedostupné, ať už z důvodu finančních nebo kvůli absenci půjčoven. V této souvislosti přišel Nadační fond Umění doprovázet, významný podporovatel českých hospiců a paliativní péče v ČR, s projektem, který pomáhá zejména pečujícím rodinám na Rakovnicku.

Nadační fond poskytuje bezplatné poradenství v oboru paliativní péče (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

„Půjčovna kompenzačních pomůcek spolu s poradenstvím funguje v Novém Strašecí již od roku 2018. Za tu dobu se na nás obrátila spousta rodin a informace o poskytovaných službách se dostaly do povědomí nejen občanů Nového Strašecí, ale i lidí z blízkého okolí,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková.

Jak funguje projekt a jeho kapacitní omezení

Poradenské služby týkající se obsluhy pomůcek poskytuje nadační fond zcela zdarma, za jejich zapůjčení je účtován minimální poplatek, který pokrývá režijní náklady na pomůcku. „Zaměřujeme se zejména na půjčování pomůcek, které pomáhají zkvalitnit péči o těžce nemocného v domácím prostředí, kdy rodina potřebuje pomoc v co nejkratší době, neboť k propuštění nemocného do domácí péče dochází ze dne na den a rodina většinou není na tuto skutečnost připravena. Snažíme se pečujícím rodinám jejich těžkou situaci usnadnit a pomůcky půjčujeme pouze za minimální poplatek, aby byly dostupné všem potřebným,“ vysvětluje zakladatelka. Při zapůjčení je nutné složit zálohu, která je po vrácení nepoškozené a udržované pomůcky vyplacena zpět. Pronájem pomůcky je možné si domluvit pouze telefonicky, a to na čísle 605 071 663. Aktuální přehled pomůcek a ceník půjčovného je k dispozici na webových stránkách fondu www.umenidoprovazet.cz.

Nadační fond půjčuje také kompenzační pomůcky za symbolické ceny
Nadační fond půjčuje také kompenzační pomůcky za symbolické ceny (Zdroj: Pixabay)

Půjčovnu se nám již podařilo poměrně dobře vybavit, ale i přesto se občas dostáváme do situace, kdy klient požaduje pomůcku, kterou nemáme nebo ji máme dlouhodobě půjčenou. Vždy nás to velice mrzí, a proto se neustále snažíme shánět finanční prostředky na pořízení dalších pomůcek, které jsou klienty nejvíce žádané, což jsou např. elektrická polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, invalidní nebo toaletní vozíky, chodítka či kyslíkové koncentrátory,“ doplňuje Haráková.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Zdroj informací: Nadační fond Umění doprovázet

Publikováno: 15. 9. 2023, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima