Kdy jste naposledy podrobně kontrolovali fakturu za energie? Nenechte se uchlácholit přeplatkem

Nejen ceny energií je v dnešní době důležité sledovat a kontrolovat. Abyste měli jistotu, že za plyn či elektřinu zbytečně nepřeplácíte, měli byste mít přehled o zásadních údajích na faktuře. Nenechte se uchlácholit přeplatkem a podívejte se na fakturu detailněji. Jinak by vás to mohlo stát nemalé peníze.

Každou fakturu od vašeho dodavatele energií si pořádně zkontrolujte (Zdroj: Kalkulátor.cz)

Doba platnosti smlouvy

„Nejdříve zkontrolujte dobu platnosti vaší aktuální smlouvy. Většina dodavatelů energií tuto informaci uvádí na jedné z posledních stránek faktury. Někteří dodavatelé energií ji však zmiňují v přehledu o odběrném místě, po kterém následují tabulky s cenami za dodávku elektřiny či plynu, cenami za distribuci a ostatními poplatky. Je důležité zmínit, že v současné době u smluv na dobu určitou platí výpovědní lhůta 20 dní před koncem smlouvy. Tedy nejpozději 20 dní před koncem platnosti ji můžete vypovědět,“ říká Jan Béreš, energetický analytik a dodává: „U smluv na dobu neurčitou platí stále výpovědní lhůta 3 měsíce. Pokud tedy máte smlouvu na dobu neurčitou a stihli byste ji vypovědět v měsíci listopadu, pak tato lhůta začíná běžet od 1. prosince. K případné změně dodavatele energií tak dojde nejdříve od 1. března 2024.“

A proč je důležité znát termín platnosti smlouvy?

Tento údaj je zásadní především ve chvíli, kdy máte smlouvu na dobu určitou. Smlouva totiž obsahuje i podmínky jejího automatického prodloužení (tzv. prolongace), které má vliv na obchodní cenu, a tudíž i na výslednou fakturovanou částku za následující rok. Prolongace smlouvy může být na dobu určitou nebo neurčitou. Po úpravě energetického zákona z roku 2022 nemůže být zákazník vázaný u dodavatele energií na více než 3 roky. Po uplynutí této doby, pokud zákazník sám neuzavře nový závazek na dobu určitou, přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou.

Obchodní cena elektřiny nebo plynu

Další, neméně důležitá položka na faktuře za energie, je obchodní cena dodavatele energií, platná na dané smluvní období. Z té se počítá finální fakturovaná částka, a to ať už přeplatek nebo nedoplatek. Většinou tuto cenu najdete na druhé či třetí straně vyúčtování. Ale pozor, toto opět neplatí pro všechny dodavatele energií. Někteří uvádí jednu tabulku, kde jsou jednotlivá dílčí fakturační období pod sebou, jiní mají všechny tabulky rozděleny podle dílčích období a tabulek je pak na faktuře více. Ty se týkají distribučních poplatků a ostatních plateb nastavených ERÚ. Je tady důležité hlídat právě tuto obchodní část fakturace, protože to je to jediné, co může zákazník ovlivnit, a to buď změnou dodavatele, nebo změnou produktové řady u svého stávajícího dodavatele energií.

Nenechte se uchlácholit přeplatkem
Nenechte se uchlácholit přeplatkem (Zdroj: Kalkulátor.cz)

Obchodní cena u smlouvy na dobu určitou by se měnit neměla. Ovšem z praxe víme, že jsou případy, kdy dodavatel energií oznámí změnu zákazníkovi formou zdražovacího dopisu či emailu. „Pokud na tuto skutečnost zákazník adekvátně nezareaguje, jedná se vlastně o jeho souhlas se změnou. Dodavatel má pak právo obchodní cenu upravit. U zdražovacích dopisů platí možnost projevit nesouhlas a od smlouvy odstoupit. Proto by první reakcí zákazníka mělo být zjištění situace na trhu – porovnat si aktuální nabídky všech dodavatelů a v případě, že najde výhodnější nabídku, tak dodavatele energií jednoduše změnit. Určitě nezapomeňte, že u zdražovacího dopisu platí výpovědní lhůta 10 dní před účinností nové ceny a toto oznámení musí zákazník dostat nejméně 30 dní před avizovanou změnou,“ říká Jan Béreš, energetický analytik.

Pro srovnání nabídek energií můžete využít například online srovnávače. S odborníky společně projdete vaše možnosti a dostanete doporučení na řešení vaší konkrétní situace. Pokud si nejste jisti, že smlouvě rozumíte správně, můžete se na ně i tak obrátit a oni vám ji srozumitelně vysvětlí. Výhodou této služby je komplexnější informovanost.

Kalkulátor.cz je český nezávislý srovnávač cenových nabídek dodavatelů energií, pojištění a půjček online, zdarma a bez rizika. Společnost byla založena v březnu 2020 a od té doby se stala jedním z předních srovnávačů na trhu. Za dobu svého působení využilo stránky společnosti Kalkulátor.cz více jak 230 tisíc zákazníků. Centrála společnosti Kalkulátor.cz sídlí v pražské Libni.

Zdroj informací: Kalkulátor.cz

Publikováno: 30. 11. 2023, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima