Logo pořadu Krkonošské vápenky Kunčice a.s.

Krkonošské vápenky Kunčice a.s.

Pro své obchodní partnery a finanční instituce se snažíme být seriózní společností, která staví na tradicích a rozvíjí se s dlouhodobou perspektivou. Tato perspektiva je zajištěna neustálým rozšiřováním výrobního sortimentu, ke kterému dochází jak vlastním vývojem, tak i akvizicemi. Postupně se tak společnost KVK, a.s. od roku 1999 rozšířila o maltárny v Košťanech a Dětmarovicích a o "pórobetonku" v Trutnově (výrobní aktivity tohoto závodu byly v roce 2006 převedeny pod slovenskou společnost PORFIX). Převodem obchodního podílu získala KVK, a.s. společnost PARABIT Technologies, s.r.o. Souběžně s těmito změnami byly v Polsku a na Slovensku založeny dceřinné společnosti KVK Slovakia, s.r.o. a KVK Adhesives Sp. z o.o. V roce 2004 rozšířila naše společnost i původní sortiment speciální stavební chemie. Všechny tyto závody a společnosti tvoří dohromady skupinu KVK Group centrálně řízenou ze sídla společnosti v Kunčicích nad Labem.

Krkonošské vápenky Kunčice a.s. články a videa

Jsme členy mediální skupiny Prima