Logo pořadu ASOCIACE INSPEKTORŮ NEMOVITOSTÍ

ASOCIACE INSPEKTORŮ NEMOVITOSTÍ

Úkoly asociace:Podpora a osvěta kupujících i majitelů nemovitostíAIN hájí zájmy účastníků realitních transakcí, přispíváme k omezení počtu nespokojených kupujících i prodávajících na trhu s residenčními nemovitostmi. Vysvětlujeme laikům důvod a cíl nového segmentu realitního trhu. Sdružování kvalitních inspektorůAsociace inspektorů nemovitostí informuje své členy o nových poznatcích v oboru, generuje nové trendy a metody, podporuje všeobecnou vzdělanost inspektorů. Motivace realitního trhu k solidním obchodním praktikámAIN podporuje poptávku po dobře zpracovaných novostavbách a po starších technicky prověřených nemovitostech. Optimálním výsledkem je kvalitní realitní trh, kdy ani jedna strana z účastníků realitní transakce není v nevýhodě či nepodstupuje nadměrná rizika. Spolupráce s odbornou veřejnostíAsociace inspektorů nemovitostí sdružuje členy různých organizací a vzájemně je propojujeme tak, aby informovanost, potenciály a zkušenosti odborníků byly vzájemně využity. Přijímání nových členůČlenem AIN se může stát každý, kdo se věnuje inspekcím nemovitostí, splňuje kvalifikační předpoklady a úspěšně složí odbornou přijímací zkoušku asociace.

ASOCIACE INSPEKTORŮ NEMOVITOSTÍ články a videa

Jsme členy mediální skupiny Prima