Tomegas

TOMEGAS poskytuje všem svým zákazníkům nejen výhodné podmínky pronájmu zásobníků, ale i velmi výhodné ceny propanu, popř. propan-butanu pro vytápění, kdy zejména doplnění zásobníků v letním období zlepšuje ekonomiku nákladů celoročního vytápění nebo ohřevu teplé vody. Samozřejmostí je péče o všechny zákazníky, kteří mohou využívat nejen podporu zkušených obchodně-technických zástupců, ale i mnoha dalších spolupracovníků nebo partnerů TOMEGAS. Vytápění propanem je osvědčený, komfortní a bezpečný systém, který díky svým benefitům dokáže i v dnešní době směle konkurovat nejen elektřině, ale poslední dobou i preferovaným tepelným čerpadlům. Zásadní a stěžejní výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací náklady pro všechny skupiny zákazníků, které nejvíce vyniknou v případě porovnání počáteční investice u pořízení tepelných čerpadel. Vlastní náklady na provoz vytápění propanem nebo u větších požadovaných výkonů propan-butanem jsou jen mírně vyšší než v případě použití zemního plynu.

Tomegas články a videa

Jsme členy mediální skupiny Prima