Krel Central a.s.

Výrobky firmy Krel Central a.s. jsou unikátní nejen v českém, ale také v celosvětovém měřítku ⁠–⁠ a to především díky své důmyslnosti a spolehlivosti. Veškeré certifikace a lidé stojící v čele společnosti od doby jejího vzniku až po současnost jsou pro budoucí partnery garancí bezpečnosti i kvality a umožňují firmě Krel Central a.s. rozvíjet svůj potenciál také do dalších zemí a jiných oblastí energetického průmyslu. Z dodavatele automatických záložních řešení a výrobce unikátních systémů automatických startů se tak z firmy Krel Central a.s. nyní stává významný hráč na poli energetiky, přičemž vzhledem k trendům „zelené energie“ výrazným způsobem rozšiřuje svou působnost také do oblasti domácí/firemní fotovoltaiky.

Krel Central a.s. články a videa

Jsme členy mediální skupiny Prima