Zdraví domácích zvířat a roční období

MSD Animal Health představuje kampaň Protect Our Future Too (#Protectourfuturetoo) s cílem zvýšit povědomí o dopadech změn charakteru jednotlivých ročních období na domácí zvířata. Ty ohrožuje především teplejší podzim a zima, ale vliv má i celkové zvýšení průměrných teplot. Do kampaně se zapojilo více než 30 zemí z celé Evropy, Severní Afriky, Středního Východu a Ruska.

Vědci vysvětlují skrytá rizika změn charakteru ročních období na zdraví domácích zvířat (Zdroj: Botticelli spol. s.r.o.)
  • 72 % českých majitelů domácích mazlíčků se podle průzkumu domnívá, že není dostatečně informováno o vlivu teplotních změn na zdraví svých psů a koček
  • 21 předních evropských vědců potvrdilo, že stále teplejší počasí představuje pro zvířata ohrožení.
ProtectOurFutureToo8
Domácí mazlíčci jsou součástí našich rodin, a proto vznikla kampaň Protect Our Future Too (Zdroj: Botticelli spol. s.r.o.)

Specialisté zaměření na parazity, chování a nemoci zvířat, vědecké kapacity z 21 zemí sdíleli své poznatky a postřehy v oblasti čtyř klíčových témat: zdraví zvířat, paraziti, onemocnění a změny v chování zvířat. Výsledky odborné diskuse potvrdily, že teplotní změny představují pro domácí mazlíčky výraznou změnu doprovázenou širokou škálou dopadů na ně samotné.

Jedním z nich je zvýšený výskyt parazitů, především klíšťat, které jsou schopny přežívat déle a být aktivnější díky stále teplejším podmínkám. Prof. Łukasz Adaszek z Univerzity biologických věd z polského Lublinu poznamenává: "Měnící se klimatické podmínky vedou k tomu, že různé, i nové druhy klíšťat, se objevují v oblastech, kde se dříve nenacházely a jejich aktivita se rozšiřuje."  To doplňuje Prof. MVDr. David Modrý Ph.D. z  brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity a z Biologického centra Akademie věd: "Změny klimatu způsobují významné rozdíly v sezónnosti přenašečů onemocnění. Sami z vlastní zkušenosti vidíme, že se nikdy nevyskytovala klíšťata během období zimy. Dnes se s jak s klíštětem obecným, tak s pijákem lužním můžeme setkat v podstatě od předjarních měsíců až do konce sezóny v listopadu, poslední roky dokonce i o Vánocích.“

Klíště na psu a pinzeta
Měnící se klimatické podmínky vedou k tomu, že různé, i nové druhy klíšťat, se objevují v oblastech, kde se dříve nenacházely a jejich aktivita se rozšiřuje (Zdroj: Botticelli spol. s.r.o.)

Domácí mazlíčci jsou součástí našich rodin, a proto vznikla kampaň Protect Our Future Too - podle jejích tvůrců je právě teď ten správný čas, abychom zvířatům zajistili ochranu a bezpečnost. Pro zjištění aktuální míry informovanosti o tomto tématu byl mezi majiteli zvířat a veterinárními lékaři uskutečněn průzkum. Klíčovým zjištěním je fakt, že pouze 28 % českých a celkově 33 % evropských respondentů se domnívá, že je obeznámeno s riziky, které pro domácí mazlíčky představuje zvyšování teplot a vlhkosti.

Prof. Richard Wall, profesor zoologie na Univerzitě v Bristolu vysvětluje: "Blechy a klíšťata jsou nesmírně senzitivní na malé změny teplot a vlhkosti, takže sezónní změny a výkyvy počasí mají velký vliv na výskyt a aktivitu těchto živočišných druhů."

Jelikož klíšťata představují přímou hrozbu pro zdraví domácí mazlíčky, kvůli vyšším teplotám je jejich ochrana před problémy s tím spojenými důležitější než kdykoliv předtím, zvlášť, když se v České republice začal rozšiřovat nový druh klíštěte přenášející babesiózu. Až 35 % majitelů domácích zvířat v České republice se necítí dostatečně informováno o rizicích, které klíšťata a jiní paraziti představují. V této souvislosti také bylo zjištěno, že celých 43 % českých majitelů psů a koček neposkytuje zvířatům ochranu před parazity celoročně. Z nich pak pouze 22 % chrání svá zvířata i na podzim a pouhé jedno procento v zimě.

ProtectOurFutureToo2
Až 35 % majitelů domácích zvířat v České republice se necítí dostatečně informováno o rizicích, které klíšťata a jiní paraziti představují (Zdroj: Botticelli spol. s.r.o.)

Abyste ochránili svého domácího mazlíčka před chorobami, přenášenými blechami a klíšťaty, je přímo životně důležité používat antiparazitární ochranu po celý rok. Zeptejte se svého veterinárního lékaře na způsoby ochrany před vnějšími parazity.

O projektu Protect Our Future Too

Kampaň 'Protect Our Future Too' (#protectourfuturetoo)- v překladu „Chraňte I Naši Budoucnost“ byla spuštěna se záměrem zvýšit povědomí o negativních vlivech změn charakteru ročních období na zdraví domácích mazlíčků. Vyšší teploty během podzimních a zimních měsíců, stejně jako zvyšování průměrné roční teploty ovlivňují nejen jejich zdravotní stav, ale i vztah mezi zvířetem a rodinou, v níž žije. MSD Animal Health věří, že je důležité jednat také v zájmu budoucnosti domácích zvířat. Kampaň, která se rozšíří do více než 30 evropských zemí včetně Ruska, Severní Afriky a států Středního Východu) si klade za cíl vzdělávání veterinárních lékařů i veřejnosti během celého roku - aby měli dostatek informací o tom, jak mohou pomoci svým zvířatům a chránit je.

AdobeStock_138524449
Kampaň 'Protect Our Future Too' byla spuštěna se záměrem zvýšit povědomí o negativních vlivech změn charakteru ročních období na zdraví domácích mazlíčků (Zdroj: Botticelli spol. s.r.o.)

O průzkumech

Dotazovali jsme reprezentativní vzorek 3 711 veterinárních lékařů a 751 zdravotních sester. Anketa pro majitele domácích mazlíčků vygenerovala 201 893 odpovědí a byla provedena prostřednictvím online hlasování otevřeného pro širokou veřejnost prostřednictvím sociálních médií (Facebook a Instagram). Průzkumy veřejného mínění proběhly v Evropě, Rusku, severní Africe a na Středním východě v období od února do června 2020.

Publikováno: 4. 12. 2020

Jsme členy mediální skupiny Prima